Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Важните събития, които ни помогнаха да израснем до пазарен лидер

SMC е създадена през 1959 година, като производител на филтри от синтерован метал и филтриращи елементи, с търговското име „Sintered Metal Corporation” .

През 1961 година SMC започва да произвежда първите си пневматични изделия, оборудване за пневматични системи, а през 1970 година обхвата е разширен с производството на цилиндри.

През 1967 година SMC предприема първото си презокеанско пътуване и навлиза на Австралийския пазар, а през 1976 година открива първото си европейско представителство в Швейцария. Днес SMC разполага с търговски представителства в 83 страни.

Днес SMC има 36 завода по света, притежаващи ISO9001 и ISO 14001 акредитации. През 2012 година е открит първият централно европейски завод в Чехия.

Името „Sintered Metal Corporation” е сменено през 1985 на „SMC Corporation”, във връзка с подготовката за излизане на японската фондова борса през 1987 година.

Развитие на SMC във времето

 1. Първата ни ППГ датира от 60-те години

  1959г. – Компанията стартира своята дейност с името Sintered Metal Corporation

  1961г. – Произвежда и продава първите си пневматични компоненти за оборудване на пнематични системи (ППГ)

  1964г. – Произвежда и продава първото си оборудване за автоматизирано управление

  1967г. – Първата дъщерна фирма в чужбина е създадена в Австралия

 2. Sintered Metal Corporation се появява в Европа

  1970г. – Стартира производството и продажбата на изпълнителни механизми(цилиндри)

  1971г. - Стартира производството и продажбата на електромагнитни разпределители с директно управление

  1976г. – Първото дъщерно дружество в Европа е създадено в Швейцария

  Създаване на европейски дъщерни дружества

  1978г. – Англия & Германия

 3. Раждането на SMC Corporation

  1986г. – Дружеството е преименувано на SMC Corporation

  1987г. – Компанията е регистрирана на Токийската фондова борса

  Създаване на европейски дъщерни дружества

  1981г. – Италия, Холандия & Белгия

  1986г. – Швеция

  1988г. – Франция

 4. Техническата поддръжка се превръща в движеща сила за нашия бизнес

  1991г. – Японския технически център(JTC) е завършен

  Създаване на европейски дъщерни дружества

  1990г. – Австрия, Ирландия, Испания & Португалия

  1991г. – Унгария

  1996г. – Русия

  1998 - Denmark

 5. Нашата техническа поддръжка се разпространява по целия свят

  2000г. – Европейският технически център(ETC) е завършен

  2002г. – Американският технически център(UTC) е завършен

  2002г. – Европейският маркетингов център(EMC) е завършен

  2004г. – Европейският централен склад(ECW) е завършен

  2007г. – Китайският технически център(CTC) е завършен

  2008г. – Германският технически център(GTC) е завършен

  Създаване на европейски дъщерни дружества

  2000г. – Полша

  2001г. – Финландия, Естония & Латвия

  2004г. – България

  2005г. – Литва & amp; Хърватия

 6. Нашите продукти се доближават до вас в Европа

  2011г. – Производствените мощности в Русия започват работа

  2012г. – Производствените мощности в Чехия започват работа

  Създаване на европейски дъщерни дружества

  2010г. – Турция