Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

RoHS директива

Защото ни е грижа

Директива RoHS 2011/65 / ЕС се отнася до европейския регламент за ограничаване на употребата на определени опасни вещества (RoHS) в електрическото и електронното оборудване, който отменя Директива 2002/95 / ЕО. По-известна като директивата без олово, RoHS има съвсем проста цел: да ограничи използването на следните шест опасни вещества:

Олово: 1000ppm или по-малко
Живак: 1000ppm или по-малко
Кадмий: 100ppm или по-малко
Шествалентен хром: 1000ppm или по-малко
Полибромирани бифенили (PBB): 1000ppm или по-малко
Полибромиран дифенилов етер (PBDE): 1000ppm или по-малко

Тъй като директивата е изцяло в сила от 2006г., ние в SMC активно работим за привеждането в съответствие с нея на всички наши продукти. Тук може да видите всички RoHS съвместими продукти на SMC.

 

Разпознаване на продукти, отговарящи на RoHS

Продуктите, отговарящи на RoHS, са обозначени със символа [G] на етикета на продукта и опаковката.

 

                                

 

 

Освободени приложения/материали от SMC продукти:

 • Електрически и електронни компоненти, съдържащи олово в стъклени или керамични части
 • Олово като легиращ елемент в стомана за машинни цели
 • Медна сплав
 • Олово като легиращ елемент в алуминий
 • Олово в спойка с висока точка на топене
 • Олово в корпусите на лагерите и втулките за компресори, съдържащи хладилен агент, които се използват в (HVACR) приложения
 • Кадмий и неговите съединения в електрически контакти.
 

В SMC сме посветни на опазването на околната среда

Ние в SMC разбираме,че опазването на околната среда е едно от най-големите предизвикателства пред които се е изправяло човечеството и нашият принос е да разработваме и доставяме екологично чисти продукти.

Този ангажимент е описан в следните седем принципа:

 • Намаляване на използването на компоненти, замърсяващи околната среда
 • Намаляване на шума, вибрациите и миризмите
 • Фокус върху енергийно ефективни продукти
 • Пестене на природни ресурси
 • Оптимизация на пакетажа и транспорта
 • Рециклиране
 • Анонсиране на екологични инициативи.