Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Ние имаме иновативните решения, от които имате нужда

Малко отрасли на промишлеността са свързани с толкова високи темпове на промени в процесите както производството на електроника. Днешните новости са утрешните стандарти. Иновационните решения гарантират пазарен дял, а революционните постижения оформят новото поколение продукти.

За да задоволим нуждите на тази бързо развиваща се промишленост, предлагаме на ваше разположение нашето обширно портфолио с решения за различни приложения и процеси в електрониката. Това са:

По-надолу можете да видите подробно тези процеси и нашите специфични решения за всеки един от тях.

Въпреки това, ние знаем, че стандартните модели не винаги изпълняват вашите нужди. За целта имаме 5 технически центъра, 2 от които в Европа (Великобритания и Германия), които подпомагат разработването на персонализирани решения.

Открийте повече

Посетете нашия електронен продуктов каталог и открийте нашите специфични решения за вашата промишленост.

Допълнителна информация

Производство на полупроводници

Производството на полупроводникови устройства е процесът, използван за създаване на интегрални схеми, които се срещат в ежедневно използваните от нас електрически и електронни устройства. Това е многоетапна последователност от процеси свързани с фотолитография и химическа обработка на пластини изработени от чист полупроводников материал, а като краен продукт се създава електронна схема. Силицият е най-често използвания полупроводников материал, но съществуват и специални полупроводници за специализирани приложения.

Изпускателна линия: технологична камера

Вентили за дълбок вакуум намират приложение в изпускателните тръби на технологичната камера. Освен това, се използват и вентили за ултрачист газ, които контролират подаването в самата камера.

Линия за водно охлаждане

За да се оптимизират процесите, се налага температурата в отделните камери (особено в работната) да се контролира прецизно. Процес вентили, дебитомери, регулатори на налягане и сензори за налягане намират приложение за тези цели.

Линия за регулиране на температурата

Уреди за поддържане на равномерна температура се използват за прецизен контрол в отделните камери.

Трансферна камера

Изпускателна тръба: трансферната камера и камерата за заключване на натоварването: вентилите за дълбок вакуум са разположени в изпускателната тръба.

Камера за подаване на сгъстен въздух или азот

Регулатори, дебитомери, филтри или вентили за плавно регулиране в трансферната камера. По този начин се избягва турбуленцията, която може да доведе до завихрянето на твърди частици.

Приложения използващи лазери

Повечето полупроводникови чипове са маркирани с лазер, осигуряващи постоянни, надеждни и атрактивно маркиране за части от секундата. Преди да бъдат опаковани, силициевите полупроводникови пластини се идентифицират с помощтта на изключително прецизни лазери, за да се предотврати тяхното увреждане.

Линия за водно охлаждане

За да се постигнат оптимални и последователни резултати се налага прецизно контролиране температурата на лазера и оптиката. Процес вентили, дебитомери, регулатори на налягане и сензори за налягане намират приложение за тези цели.

Линия за регулиране на температурата

Уредите за поддържане на равномерна температура стандартно изпълнение или с възможност за монтаж в шкаф намират приложение при прецизно управление на лазери и оптични уреди. Разгледайте някои свързаните продукти от нашето портфолио: