Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Бъдете наш партньор, защото знаем; защото можем

Хранителната промишленост е силно повлияна от строги правни разпоредби. В края на деня всички ние се нуждаем от гаранции за храната, която консумираме. Следователно тези норми са основен проблем за нас при разработването на специфични решения за тази промишленост. Не само по отношение на материали, които гарантират нетоксични крайни потребителски продукти, но също и по отношение на хигиенния дизайн, материали устойчиви на корозия, които ще се използват в зоните за почистване.

Решения, които продължават и продължават… както и вашият процес

Освен спазването на съответните разпоредби за храните, ние имаме решения, готови да отговорят на предизвикателствата за непрекъсната работа 24/7, златен стандарт за измерване на производителността на производството. Надеждни компоненти осигуряващи непрекъснати производствени процеси.

Определете процента на производственото време, което е наистина продуктивно, с помощта на OEE (Overall Equipment Effectiveness).

Нашите екипи от експерти, разпределени в 83 страни по света, могат да се похвалят с необходимите знания и опит, за да се справят с ежедневните предизвикателства включващи стандартни или персонализирани решения.

Ние с радост ще отговорим на вашите специфични въпроси

Хранително-вкусовата промишленост се състои от различни подотрасли със своите специфични изисквания. Освен това може да откриете различни решения, които предлагаме за промишлеността: пакетирани храни, пивопроизводство, млекопреработване или производство на напитки. Ако вашето приложение е част от друга промишленост, свържете се с местния ни експерт, за да обсъдите конкретни решения.

Партньорствата, с които се гордеем

SMC има глобални партньорства и членства в браншови асоциации. Например: Rockwell Encompass Partnership, EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group), PMMI (Packaging Machinery Manufacturers Institute) и също така сме член на Ucima (Unione costrutore machine utensile Italy).

Открийте повече

Посетете нашия електронен продуктов каталог и открийте нашите специфични решения за вашата индустрия.

"SMC разбира строгите разпоредби, които се прилагат за производството на храни и нарастващото търсене на високоскоростно производство, без да забравяме необходимостта да се обърне внимание на устойчивостта и ниските разходи за енергия."

Diego Mirabelli | Мениджър Хранително-вкусова промишленост за Европа

Допълнителна информация

Почистване

Мокри помещения

Приложения за издуване на РЕТ бутилки

Обща ефективност на оборудването (OEE)

Енергоефективни компоненти

Експерти във вашата индустрия

Ние осъзнаваме хетерогенността между различните процеси във вашата индустрия. Моля, вижте нашите конкретни отговори за тях по-долу.