Избор на продукт
×

Количка (подробен изглед)
Артикулен номер

Моят профил

×

SMC е вашият универсален доставчик за всички нужди свързани с автоматизация

Фокусът върху Lean Manufacturing се промени отново.

С цел подобряване на производството чрез по-автоматизирани процеси и анализ на данни, интелигентното производство е „Светият Граал“ на днешния ден. Този технологично ориентиран подход, при който машините, свързани с интернет, наблюдават производствения процес, доведе до разработването на интелигентни машинни компоненти.

Нашата широка гама от интелигентни продукти, включително IO-Link сензори, IO-Link главни устройства и IO-Link изпълнителни механизми, ви помагат да подобрите производителността и да намалите разходите.

Благодарение на новите технологии, сензорите и устройствата стават по-умни, но ...

Какво е IO-Link в действителност?

IO-Link (IEC61131-9) е отворен стандартен сериен комуникационен протокол, който позволява двупосочен обмен на данни от сензори и устройства, които поддържат IO-Link и са свързани към главен модул (master). Главният IO-Link модул може да предава тези данни през различни мрежи, полеви или паралелни системи, правейки данните достъпни за незабавни действия или дългосрочен анализ чрез индустриална информационна система (PLC, HMI и др.). Всяко IO-Link устройство има IODD файл (IO Device Description), който съдържа информация за него и неговите характеристики.

Знаете ли, че ...

IO-Link не е друга полева система. Това е комуникация от точка до точка между съвместим IO-Link Master и полево устройство. Тъй като IO-Link е отворен стандарт, Master устройствата са достъпни за почти всяка полева или автоматична система (PLC).

IO-Link с SMC: 6-те предимства

1. Подобрена надеждност на машините

2. Диагностика на компонентите

3. Стандартно окабеляване

4. Отдалечен достъп

5. Лесна подмяна на устройства

6. Защитен срещу неоторизиран достъп

  • Намаляване на общите разходи
  • Увеличаване ефективността на процеса
  • Подобряване надеждността на машините

 

Допълнителна информация за IO-Link

Сензори за налягане, дебит и положение

Главен модул (Master)

Управляващи устройства

IO-Link с SMC: 6-те предимства

1. Increased data availability

There are three primary data types made available, which are categorized into cyclic data (data automatically transmitted on a regular basis) or acyclic data (data transmitted as needed or upon request).

  • Process Data. What the device reads.
  • Service Data. Information about the device itself.
  • Event Data. Notifications (diagnostic).
1. Increased data availability

2. Product diagnostic

No need to wait for a process failure to replace a sensor.

Devices are always being monitored to know the state of their health with Event Data.

Depending on the device, you can track if they are suffering excessive temperature, pressure, if they are out of range, internal default, etc.

2. Product diagnostic

3. Standard wiring

The entire measured value transmission is digital, thus, all device parameter are stored in the IO-Link master. The data transfer is based on a 24 V signal and the shielded wires are not required.

3. Standard wiring

4. Remote access

Customised solutions force a continuous change in parameters. The overall setting control from the control system (PC) minimises time, increasing machine availability.

4. Remote access

5. Easy device replacement

Plug & play replacement simplifies the connection: a common connector for communication and power. Parameters are saved in the master, enabling automatic setting once the device is connected.

5. Easy device replacement

6. Tamper free

The key-lock function keeps unauthorised persons from tampering with the settings.

6. Tamper free