Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

SMC е вашият универсален доставчик за всички нужди свързани с автоматизация

Фокусът върху Lean Manufacturing се промени отново.

С цел подобряване на производството чрез по-автоматизирани процеси и анализ на данни, интелигентното производство е „Светият Граал“ на днешния ден. Този технологично ориентиран подход, при който машините, свързани с интернет, наблюдават производствения процес, доведе до разработването на интелигентни машинни компоненти.

Нашата широка гама от интелигентни продукти, включително IO-Link сензори, IO-Link главни устройства и IO-Link изпълнителни механизми, ви помагат да подобрите производителността и да намалите разходите.

Благодарение на новите технологии, сензорите и устройствата стават по-умни, но ...

Какво е IO-Link в действителност?

IO-Link (IEC61131-9) е отворен стандартен сериен комуникационен протокол, който позволява двупосочен обмен на данни от сензори и устройства, които поддържат IO-Link и са свързани към главен модул (master). Главният IO-Link модул може да предава тези данни през различни мрежи, полеви или паралелни системи, правейки данните достъпни за незабавни действия или дългосрочен анализ чрез индустриална информационна система (PLC, HMI и др.). Всяко IO-Link устройство има IODD файл (IO Device Description), който съдържа информация за него и неговите характеристики.

Знаете ли, че ...

IO-Link не е друга полева система. Това е комуникация от точка до точка между съвместим IO-Link Master и полево устройство. Тъй като IO-Link е отворен стандарт, Master устройствата са достъпни за почти всяка полева или автоматична система (PLC).

IO-Link с SMC: 6-те предимства

1. Подобрена надеждност на машините

2. Диагностика на компонентите

3. Стандартно окабеляване

4. Отдалечен достъп

5. Лесна подмяна на устройства

6. Защитен срещу неоторизиран достъп

  • Намаляване на общите разходи
  • Увеличаване ефективността на процеса
  • Подобряване надеждността на машините

 

Допълнителна информация за IO-Link

Сензори за налягане, дебит и положение

Главен модул (Master)

Управляващи устройства

IO-Link с SMC: 6-те предимства

1. Улеснено събиране на данни

Съществуват три типа първични данни, които са категоризират в циклични данни (данни, които се предават автоматично през определено време) или ациклични данни (данни, предавани при необходимост или поискване).

  • Информация за процеса. Показания на устройството
  • Служебна информация. Информация за самото устройство
  • Данни за събития. Съобщения (диагностика)
1. Улеснено събиране на данни

2. Диагностика на продукта

Няма нужда да чакате сензора да дефектира, за да го подмените.

Устройствата са под постоянно наблюдение, за да се знае тяхното състояние чрез Данни за събития.

В зависимост от устройството можете да проверите дали те са подложени на висока температура, налягане или са извън обхват, наличието на вътрешни повреди и т.н.

2. Диагностика на продукта

3. Стандартно окабеляване

Данните за измерваната величина се предават в цифров вид, като по този начин всички параметри се съхраняват в базовото IO-Link устройство. Преноса на данни е базиран на 24 V сигнал и екранирани кабели не са необходими.

3. Стандартно окабеляване

4. Отдалечен достъп

Персонализираните решения налагат непрекъсната промяна в параметрите. Цялостният контрол на настройките от контролната система (PC) намалява времето и подобрява надеждността на машините.

4. Отдалечен достъп

5. Лесна подмяна на устройства

Plug & play устройствата улесняват обслужването: общ комуникационен и захранващ конектор. Параметрите се запазват в главното устройство, като позволяват автоматична настройка при свързване на устройството.

5. Лесна подмяна на устройства

6. Защитен срещу неоторизиран достъп

Функцията за заключване на клавишите предотвратява промяната на настройките от неупълномощените лица.

6. Защитен срещу неоторизиран достъп