Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

IO-Link решения

Насладете се на предлаганите от IO-Link предимства с SMC

Фокусът върху Lean Manufacturing се промени отново.

С цел подобряване на производствените резултати, използване на по-автоматизирани операции и анализ на данни, интелигентното производство е на дневен ред. Този технологичен подход, при който се използват машини, свързани с интернет за наблюдение на производствения процес, доведе до разработването на интелигентни машинни компоненти.
Предлаганите от SMC продукти с комуникация IO-Link могат да ви помогнат да подобрите производителността си и да намалите разходите, предоставяйки динамични производствени процеси съчетани с интелигентна гъвкавост, която индустрията търси. Освен това те ще ви помогнат в непрекъснатото подобряване на стратегиите за индустриална поддръжка във вашата фабрика.

За повече информация относно нашите решения за интелигентни машини можете да разгледайте най-новите ни продукти още днес.

Открийте нашите IO-Link решения

IO-Link свързана информация

Допълнителна информация:

Сензори

Открийте разнообразната ни гама от сензори за дебит, налягане, вакуум и положение на буталото  позволяващи обмен на диагностични данни до ниво автоматизация.

Измерване на дебит

Измерване на налягане

Измерване на вакуум

Следене положението на буталото

Главно устройство

Прозрачност на данните от ниво сензори и изпълнителни механизми до ниво автоматизация чрез IO-Link главно устройство.

Изпълнителни механизми

Какво е IO-Link?

IO-Link (IEC61131-9) е отворен стандартен сериен комуникационен протокол, който позволява двупосочен обмен на данни от сензори и устройства, които поддържат IO-Link и са свързани към базов модул. Базовият IO-Link модул може да предава тези данни през различни мрежи, полеви или паралелни системи, правейки данните достъпни за незабавни действия или дългосрочен анализ чрез индустриална информационна система (PLC, HMI и др.). 

Предимства от IO-Link с SMC

1. Улеснено събиране на данни

Съществуват три типа първични данни, които са категоризират в циклични данни (данни, които се предават автоматично през определено време) или ациклични данни (данни, предавани при необходимост или поискване).

  • Информация за процеса. Показания на устройството
  • Служебна информация. Информация за самото устройство
  • Данни за събития. Съобщения (диагностика).
1. Улеснено събиране на данни

2. Диагностика на продукта

Няма нужда да чакате сензора да дефектира, за да го подмените.

Устройствата са под постоянно наблюдение, за да се знае тяхното състояние чрез Данни за събития.

В зависимост от устройството можете да проверите дали те са подложени на висока температура, налягане или са извън обхват, наличието на вътрешни повреди и т.н.

2. Диагностика на продукта

3. Стандартно окабеляване

Данните за измерваната величина се предават в цифров вид, като по този начин всички параметри се съхраняват в базовото IO-Link устройство. Преносът на данни е базиран на 24 V сигнал и екранирани кабели не са необходими.

3. Стандартно окабеляване

4. Отдалечен достъп

Персонализираните решения налагат непрекъсната промяна в параметрите. Цялостният контрол на настройките от контролната система (PC) намалява времето и подобрява надеждността на машините.

4. Отдалечен достъп

5. Лесна подмяна на устройства

Plug & play устройствата улесняват обслужването: общ комуникационен и захранващ конектор. Параметрите се запазват в главното устройство, като позволяват автоматична настройка при свързване на устройството.

5. Лесна подмяна на устройства

6. Защитен срещу неоторизиран достъп

Функцията за заключване на клавишите предотвратява промяната на настройките от неупълномощени лица.

6. Защитен срещу неоторизиран достъп