Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

SMC системата за обучение eLearning-200

Ноу-хау за вашия бизнес

Знанията, опита и ученето чрез практика са съществени критерии за степента на квалификация. Служителите с богат опит допринасят за съществуването и растежа на компанията. Натрупването на ноу-хау е задължително в областта на индустриалната автоматизация, която се развива и променя всеки ден.

Желаете да предадете ноу-хау на вашия екип по лесен и ефективен начин? А искате ли да постигнете резултати за кратък период от време?
Системата за обучение eLearning-200 предлагана от SMC съчетава в себе си теория и практика, осигуряващи ви знания и конкурентно предимство.

 

Предимствата в един поглед

 

 • Всички технологии и технически термини за автоматизация в един пакет
 • Слухови, визуални или четене/писане - системата за обучение отговаря на всички стилове за усвояване на материала
 • Двуезичен (Български и Английски език)
 • Сложните понятия са поднесени по разбираем начин
 • Денонощен достъп до системата
 • Бързо изграждане на ноу-хау
 • Заменя класическите теоретични уроци


Задълбоченото обучение ще ви осигури предимство

Всяка глава в системата за обучение започва с кратко въведение и изложение на целите, преди да се започне със същинското поднасяне на информацията стъпка по стъпка. С цел по-лесното усвояване на материала са предвидени анимации, снимки и озвучаване на местен език. В края на всяка глава имаме обзор на най-важната информация и тест за проверка на знанията. След успешното завършване обучаващият се получава сертификат, който може да бъде отпечатан.


Обърнете внимание на учебното съдържание:

 1. Въведение в индустриалната автоматизация
 2. Основи на пневматиката
 3. Въведение в електричеството
 4. Постоянен ток
 5. Променлив ток
 6. Електронни и полупроводникови устройства
 7. Въведение в окабеляването
 8. Въведение в електродвигателите
 9. Сензорна технология
 10. Програмируеми контролери
 11. Управление на процеси
 12. Хидравлика и електро-хидравлика
 13. Индустриални роботи

Лиценз за обучение eLearning-200 предлаган от SMC

Тренировъчната система eLearning-200 е изключителен продукт предлаган от SMC България. Предлаганият лиценз за eLearning-200 е с валидност една година. Всеки лиценз може да бъде персонализиран в рамките на посочения период и прехвърлян на други потребители последователно. Надграждане на лиценза е възможно по всяко време.

Нашата система за обучение е готова за използване 7 дни в седмицата по 24 часа на ден. Това ви дава най-висока степен на свобода при изграждането и разширяването на знанията свързани с технологиите за автоматизация.

Успяхме ли да ви заинтригуваме?
Ще се радваме да обсъдим подробностите с вас лично:
Свържете се с нас на:
T: +359 2 807 670
sales@smc.bg