Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Zákaznická případová studie společnosti SMC – Odborná způsobilost v oblasti: Zvládání náročných úkolů, které před nás stavíte

Zákaznická případová studie společnosti SMC – Odborná způsobilost v oblasti: Zvládání náročných úkolů, které před nás stavíte

Snímač polohy dodávaný společností SMS přetváří 360stupňovou brusku na okenní dílce, jejímž výrobcem je společnost MB Maschinenbau, na skutečně všestranný stroj.

Přeměna na všestranný stroj: Bruska, která byla původně určena pro okenní dílce, nyní dokáže brousit také dveřní zárubně

Autor: Nils Boy, technik prodejního oddělení společnosti SMC Deutschland GmbH

Je v místnosti průvan? Pokud odpověď zní „ano“, znamená to, že okenní rám nebo dveřní zárubeň v některém místě řádně nepřiléhá. K tomu, aby bylo zajištěno, že ve vašem domově bude stále teplot a že dveře i okna si budou zachovávat přitažlivý vzhled, je potřebná vysoká přesnost všech dílů. Této přesnosti je dosahováno broušením těchto dílů, které je dotaženo k dokonalosti. Konvenční univerzální brusky lze používat buď pouze pro okenní dílce, nebo pouze pro dveřní dílce. Prostřednictvím pouze nijak zásadní konstrukční změny se podařilo společnosti MB Maschinenbau dosáhnout toho, že její bruska ROBA Fentech, která je učena k opracování dřevěných okenních profilů, je nyní vhodná také pro dveřní zárubně. Je zde totiž použit snímač polohy D-MP, který je dodáván společností SMC a který v kombinaci s vhodným optickým snímačem propůjčuje stroji schopnost optimálně rozpoznávat všechny obrobky.

Dřevo nepotřebuje broušení pouze jako dokončovací povrchovou úpravu – před získáním stavu, ve kterém je připraven k dodání, prochází obrobek několika dalšími fázemi broušení, od broušení surového dřeva, přes broušení mezi nanášením jednotlivých vrstev laku, až po jemné broušení. Dílce existují v nesmírném počtu rozmanitých provedení a ruční broušení je velmi časově náročné a pracné. Efektivitu výroby lze zvyšovat pouze pomocí řešení s vysokou mírou automatizace. Společnost MB Maschinenbau vyvinula vhodné výrobní zařízení, které tyto požadavky splňuje: stroj ROBA Fentech k broušení profilů. Tento stroj dokáže automaticky rozpoznávat obrysy každého jednotlivého obrobku a odpovídajícím způsobem seřizovat své brousicí agregáty. Dosud nebyly brusky řady Fentech považovány za vhodné pro dveřní zárubně, protože příslušné profily mají obvykle tvar L, přičemž krátké rameno této kombinace nebylo zjistitelné pomocí stávajících optických snímačů. Přidáním dalšího válce a optického snímače se však společnosti MB Maschinenbau podařilo uzpůsobit konfiguraci takovým způsobem, že je možno opracovávat i dveřní zárubně složitých tvarů. Díky snímači polohy dodávanému společností SMC dokáže stroj rozpoznávat jednotlivé dveřní dílce již při jejich vkládání.

Společnost MB Maschinenbau GmbH, která byla založena v roce 1992 ve městě Herford, vyrábí a prodává brusky a další speciální stroje pro dřevozpracující i kovozpracující průmysl – od jednoúčelových řešení až po stroje určené pro sériovou výrobu. V posledních letech se společnost zaměřuje na obrábění dřeva, zejména pak na jeho broušení. Kromě svého ústředí ve městě Herford má společnost také pobočku ve státě Severní Karolína v USA, která zajišťuje prodej speciálních strojů v mezinárodním měřítku.

Automatizované broušení nejrozmanitějších dílů
Při navrhování okenních rámů neexistují žádná omezení, pokud jde o představivost. Rozsah dřevěných dílů, které je nutno opracovávat, je tudíž velmi široký. „Následkem toho je broušení okenních profilů obzvláště náročným úkolem, protože stroj se musí vypořádávat s vysokou úrovní rozmanitosti, aniž by s tím byla spojena nutnost zásadních změn jeho uspořádání a nastavení,“ říká Ronald Busch, výkonný ředitel a majitel společnosti MB Maschinenbau. „Přitom je nejen nezbytné, aby všechny díly byly dokonale vzájemně slícovány, nýbrž je také požadováno, aby měly požadované estetické a další smyslově vnímatelné vlastnosti.“ Pro dosažení dokonalé konečné povrchové úpravy potřebujete buď časově náročné ruční broušení, nebo flexibilně použitelné automatizované řešení.

Právě z tohoto důvodu vyvinula společnost MB Maschinenbau stroj ROBA Fentech. Tato bruska je plně automatická. Po vložení obrobku do přední části stroje zjistí optický senzor, který je umístěn nad vstupem, tvar a rozměry tohoto obrobku a odešle signál, na jehož základě se uskuteční nastavení polohy brousicích agregátů uvnitř stroje, a to za použití algoritmů uložených v programovatelné logické řídicí jednotce (PLC). Brusné nástroje, jejichž průměr činí 400 mm, zajišťují optimální styk s povrchem dřeva. Vestavěné zařízení, které kontroluje skokové změny polohy brusných nástrojů, zabraňuje tomu, aby krátké hrany byly broušeny příliš agresivně. Podtlakový manipulační systém nového typu dokáže přepravovat skrze vnitřní prostory stroje i velmi malé obrobky, které by nebylo možno opracovávat pomocí konvenčních brusek.

Přizpůsobení brusek k použití při opracování dveřních dílců
Mnozí ze zákazníků společnosti MB Maschinenbau potřebují opracovávat nejen okenní rámy, nýbrž také dveřní zárubně. „Tento požadavek klade na naše brusky zvláštní nároky,“ říká Petra Darnauer-Busch, která ve společnosti MB Maschinenbau zastává funkci vedoucí konstrukčního oddělení. „Dveřní zárubně obecně sestávají z profilů tvaru L. Krátké rameno tohoto profilu, které je vždy umístěno tak, že směřuje dolů na levé straně podtlakového přepravního systému, může mít proměnlivou délku. Dosud nebyl optický senzor, jímž je náš stroj ROBA Fentech vybaven, schopen rozpoznávat ani měřit spodní stranu ohoblovaného výstupku.“ Toto krátké rameno profilu dveřní zárubně majícího tvar L bude po namontování přiléhat ke stěně, ve které je vytvořen dveřní otvor, aby zakrývalo spáru. Jelikož bývá často začleněno do celkového designového ztvárnění dveří, mohou se jeho rozměry i frézovaný obrys v širokém rozsahu lišit. Pokud bychom tuto úroveň rozmanitosti chtěli postihnout i z hlediska řídicího systému stroje, byli bychom nuceni sestavit zcela nový stroj.

Společnost MB Maschinenbau však namísto toho zvolila obzvláště efektivní řešení: Odborníci z oblasti jednoúčelových strojů přizpůsobili osvědčenou a prověřenou brusku ROBA Fentech tak, aby dokázala opracovávat i dveřní zárubně. „Hlavním úkolem této přepracované konstrukce bylo umožnění spolehlivého zjišťování délky výstupků na dveřních zárubních,“ říká Ronald Busch. „Jedná se totiž o jediný způsob, jakým bruska může přesně nastavovat polohu svých nástrojů a optimálním, spolehlivým způsobem opracovávat obrobek.“ Z tohoto důvodu používá společnost MB Maschinenbau GmbH ve svém stroji ROBA Fentech snímač polohy D-MP, který je v kombinaci s pneumatickým válcem dodáván společností SMC. „Analogový snímač polohy funguje ve vzájemné součinnosti s optickým snímačem,“ vysvětluje Petra Darnauer-Busch. Jakmile je obrobek vložen do stroje, snímače jsou uvedeny v činnost, která se uskutečňuje tandemovým způsobem. Zatímco optický snímač zjišťuje polohu konce krátkého ramena profilu, válec vybavený snímačem D-MP se přisouvá k dřevěnému obrobku a upíná jej. Z údajů, jimiž jsou změřená poloha konce pístní tyče a opticky zjištěná poloha konce krátkého ramena profilu, pak řídicí jednotka brusky vypočítává délku tohoto ramena profilu a odpovídajícím způsobem nastavuje dolní brusné nástroje.

Pomocí upevňovací drážky může být snímač polohy D-MP snadno montován na prakticky všechny válce dodávané společností SMC. Při přesnosti opakování činící ±0,1 mm je postup neuvěřitelně přesný, a navíc kompatibilní s komunikačním standardem IO-Link. Dokáže nejen rychle začleňovat výsledky svých měření do výpočtů prováděných řídicím systémem, nýbrž může být také dálkově parametrizován a sledován. „Díky své třídě ochrany IP67 je snímač také odolný proti vnikání prachu a vody, čímž je zajištěn jeho dlouhodobě spolehlivý provoz,“ dodává Petra Darnauer-Busch.

Přesný univerzální stroj pro opracování dílců oken a dveří
Stroj ROBA Fentech k broušení profilů se stal skutečně všestranným výrobním zařízením. „Prostřednictvím pouze nijak zásadních konstrukčních změn nyní dokážeme svým zákazníkům poskytnout brusku, která je dokonale přizpůsobena jejich potřebám,“ říká s nadšením Ronald Busch. „Přitom je lhostejné, zda se jedná o profily dveřních zárubní nebo o dřevěné okenní rámy. Toto řešení je v našem průmyslovém odvětví dosud naprosto jedinečné. Snímač polohy dodávaný společností SMC je při tomto vývoji rozhodující součástí; dokonale vyhovuje našim požadavkům.“

Citace:
Ronald Busch, výkonný ředitel a majitel společnosti MB Maschinenbau, Německo

Snímky


[Snímek 1 + 2] Po vložení obrobku do přední části stroje ROBA Fentech k broušení profilů zjistí optický senzor rozměry tohoto obrobku a odešle signál, na jehož základě se uskuteční automatické nastavení optimální polohy brusných nástrojů – díky pokrokovým řešením vyvinutým společností SMC nyní stroj dokáže snadno opracovávat dokonce i dveřní zárubně.


[Snímek 3] Dveřní zárubně mají frézované „výstupky“, které nelze rozpoznávat pomocí jediného optického snímače. Pneumatické válce dodané společností SMC proto upínají obrobky ve vstupní oblasti stroje ROBA Fentech vyráběného společností MB Maschinenbau – tím je umožněno zjišťování výšky uvedených výstupků, které jsou součástí profilu.


[Snímek 4 + 5] V kombinaci s přídavným optickým snímačem a pneumatickým válcem měří snímač polohy D-MP, který byl vyvinut společností SMC, výšku frézovaných výstupků profilů dveřních zárubní, čímž umožňuje, aby se stroj ROBA Fentech vyráběný společností MB Maschinenbau samočinně dokonale seřizoval.

1.8.2020