Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Průmysl 4.0

Chytré flexibilní řešení

Dnešní konkurenční oblast je velmi vzdálená od filozofie masové výroby, kde minimální cena za jednotku byla hlavním tématem hry. V současné době jsou novými trendy perzonalizace výroby, efektivnost nákladů, rychlost a samozřejmě udržitelnost.

Od masové výroby k flexibiní a individuální výrobě, zní to dobře?

Na pozadí rychlých změn v očekávání a preferencích, kde se loajalita poměrně často vytrácí, kde se technologie vyvíjejí mnohem rychleji než naše porozumění technologiím, cítíme, že musíme něco uchopit, a to něco je Flexibilita.

Po několika letech práce skrze Průmysl 4.0, Továrnu budoucnosti, Chytrou továrnu, Digitalizaci, tak byly tyto oblasti vámi pojmenovány, jste nás naučili, že přidaná hodnota, kterou můžeme nabídnout zákazníkovi, což znamená vám, je pomáhat při stavbě dostatečně flexibilních strojů. Je to tak jednoduché a zároveň tak komplikované.

Díky úzkému partnerství s vámi je systém Chytrého flexibilního řešení společnosti SMC založen na podpoře navržení vašich strojů s prvky vhodnými pro Průmysl 4.0, a tím je vybavit potřebnou pružností, kterou trhy vyžadují. Chytré a flexibilní řešení kombinuje to, co funguje nejlépe, odborné znalosti v oblasti automatizace a nadšení pro práci s vámi bok po boku.

“Průmysl 4.0 není pouhým produktem, který lze jednoduše objednat z katalogu.

Pro SMC je to podpora našim zákazníkům při plánování a konstrukci flexibilních strojů, které se dokáží rychle adaptovat a přizpůsobit potřebám trhu.

Protože každý zákazník má specifické požadavky, my musíme být schopni se přizpůsobit všem, aby naši zákazníci dostali přesně to, co potřebují.”

Michael Losert | Koordinátor Průmyslového aplikačního centra, SMC Německo

Rádi byste se dozvěděli více informací o implementaci Průmyslu 4.0?

Přečtěte si zde podrobnější informace o tom, jak se současný průmyslový vývoj soustředí na potřebu vyrábět ne pro masy, ale na míru a především trvale udržitelným způsobem. Navrhujte vaše stroje tak, aby byly více v souladu s Průmyslem 4.0 a zajistily flexibilní přístup k digitalizaci.

Více na toto téma v příštích měsících, nyní nahlédněte do níže uvedeného videa, abyste se seznámili s Chytrým a flexibilním řešením od SMC.