Ak sa Vám správa nezobrazuje správne, pozrite prosím na online verziu
 
 
 

   
Vaše kontaktné informácie boli získané z portálu CADENAS, cez digitálny katalóg a dobrovolným prihlásením sa k odberu e-matters. Všetky poskytnuté dáta sú súčasťou databaze SMC Európskeho Marketingového Centra a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonmi

SMC za žiadnych okolností nezdieľa, neprenajíma, nepredáva a ani inak nenakladá s osobnými dátami tretej strany

V súlade so smernicami 95/46/EC Európskeho parlamentu máte právo kedykoľvek overiť, upraviť, aktualizovať alebo zrušiť Vaše kontaktné údaje kontaktovaním SMC emcmarketing@smc.smces.es
 
SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es