С пожелания за успешна 2018 година
Ако това съобщение не се визуализира коректно, моля посетете онлайн версията.


Вашите данни са събрани чрез интернет страницата CADENAS, от страницата с дигиталния каталог на SMC или чрез доброволен абонамент в e-Matters. Всички събрани лични данни са част от базата данни, собственост на Европейския маркетинг център на SMC и ние гарантираме законосъобразното им използване.

SMC не споделя, дава под наем, продава или разкрива по друг начин личните Ви данни на трети лица при никакви обстоятелства.


В съответствие с директива 95/46/EC на Европейския парламент Вие може по всяко време да упражните правото си на достъп, да извършите корекции, отказ или да изразите несъгласието си, като се свържете с SMC на emcmarketing@smc.smces.es


SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es