Login  |   Vælg land   |   Corporate Site
   

SMC PNEUMATIK A/S
Tlf.: (45) 70 25 29 00
Fax: (45) 70 25 29 01
smc@smcdk.com

Produktvalg (0)
Varenummer
Produktvalg er ikke udfyldt
 
 
Søg Produkt
 Reference   Søgeord
› Actuators › Electric Actuators › Directional Control Valves › Airline Equipment › Fittings and Tubing › Vacuum Products › Fluid Control Equipment › Sensors and Switches › Static Control › Temperature Control Equipment › High Vacuum Products › Clean Room Products › ATEX Products
  Hurtig kontakt med os
  Sådan finder du os
  Bedøm denne side
  Send denne side
  Print denne side
CE-mærkning
        
 
Elektromagnetisk kompatibilitet

Elektropneumatiske komponenter som magnetventiler, elektroniske aftastere, elektropneumatiske regulatorer, elektriske aktuatorer og styringer mv. skal muligvis leve op til EMC dirktivet. Direktivet gælder for apparater der er defineret som;

"ethvert færdigproduceret apparat — eller en kombination af sådanne apparater, der markedsføres som en funktionel enhed — der er beregnet til slutbrugeren, og som kan tænkes at fremkalde elektromagnetiske forstyrrelser, eller hvis funktion kan tænkes at blive påvirket af sådanneforstyrrelser"
Dog:

»komponenter« og »delmontager« beregnet til at blive indbygget i et apparat eller andre delmontager, af andre end slutbrugere, anses ikke for at være et ”apparat” og er derfor ikke omfattet af EMC direktivet."

Da det således er brugen af den elektro pneumatiske komponent, mere end det er komponenten selv, der afgør om den er omfattet af direktivet eller ej, er det SMC's politik at CE mærke komponenter i hht. EMC direktivet når det skønnes relavant.

Selvom det er kendt, at man ikke kan CE mærke en maskine, blot fordi den udelukkende er bygget af CE mærkede komponenter, uden derefter at teste og CE mærke den færdige maskine, anbefales det altid at bruge CE mærkede komponenter.


Maskiner (Sikkerhed og sundhed)
Maskiner (Essentielle sundheds og sikkerhedskrav relateret til design og konstruktion af maskiner og sikkerhedskomponenter).


Selvom pneumatiske og elektro-pneumatiske komponenter anvendes i systemer eller maskiner, der er omfattet af dette direktiv, er de ikke særskilt omfattet af direktivet.

"Sikkerhedskomponenter" er også omfattet af Maskindirektivet. Sikkerhedskomponenter defineres i denne sammenhæng som:
"En sikkerhedskomponent er en komponent der særskilt sælges, specifikt er designet, produceret og markedsført til en sikkerhedsfunktion, som ved svigt kan udgøre en risiko for personsikkerheden.

En komponent af generel karakter, som alligevel benyttes i konstruktionen af et sikkerhedssystem, er ikke i sig selv klassificeret som sikkerhedskomponent. Sikkerhedskomponenter skal CE mærkes som sådan og leveres med overensstemmelseserklæring samt relevant instruktion for installation og vedligehold.


Lavspænding

Generalt omfatter direktivet både elektriske udstyr beregnet for indbygning i andet udstyr samt for udstyr der anvendes direkte og ikke skal indbygges.

Imidlertid er visse elektriske enheder, designet og fremstillet til anvendelse som grundkomponenter til indbygning i andre elektriske enheder, af en sådan beskaffenhed, at deres sikkerhed afhænger af hvordan de integreres i det færdige produkt samt det færdige produkts overdnede karateristiske egenskaber. Sådanne grundkomponenter inkluderer både elektriske og enkelte andre komponenter.

SMC vil CE mærke, afprøve og erklære produkter i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet, hvor sikkerhed er afhængig af deres design og konstruktion.
  Mobile site  |   Sitemap  |   Copyright 2016  |   Ansvarsfraskrivelse/politik angående personlige oplysninger