Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Zákaznícka prípadová štúdia spoločnosti SMC – Odborná spôsobilosť v oblasti: Zvládanie náročných úloh, ktoré pred nás staviate

Zákaznícka prípadová štúdia spoločnosti SMC – Odborná spôsobilosť v oblasti: Zvládanie náročných úloh, ktoré pred nás staviate

Snímač polohy dodávaný spoločnosťou SMS pretvára 360-stupňovú brúsku na okenné dielce, ktorej výrobcom je spoločnosť MB Maschinenbau, na skutočne všestranný stroj

Premena na všestranný stroj: Brúska, ktorá bola pôvodne určená na okenné dielce, teraz dokáže brúsiť tiež dverné zárubne

Autor: Nils Boy, technik predajného oddelenia spoločnosti SMC Deutschland GmbH

Je v miestnosti prievan? Pokiaľ odpoveď znie „áno“, znamená to, že okenný rám alebo dverná zárubňa v niektorom mieste riadne neprilieha. Na to, aby sa zaistilo, že vo vašom domove bude stála teplota a že dvere aj okná si budú zachovávať príťažlivý vzhľad, je potrebná vysoká presnosť všetkých dielov. Táto presnosť sa dosahuje brúsením týchto dielov, ktoré je dotiahnuté k dokonalosti. Konvenčné univerzálne brúsky je možné používať buď iba na okenné dielce, alebo iba na dverné dielce. Prostredníctvom iba nijak zásadnej konštrukčnej zmeny sa podarilo spoločnosti MB Maschinenbau dosiahnuť to, že jej brúska ROBA Fentech, ktorá je určená na opracovanie drevených okenných profilov, je teraz vhodná tiež na dverné zárubne. Použil sa tu totiž snímač polohy D-MP, ktorý dodáva spoločnosť SMC a ktorý v kombinácii s vhodným optickým snímačom prepožičiava stroju schopnosť optimálne rozpoznávať všetky obrobky.

Drevo nepotrebuje brúsenie iba ako dokončovaciu povrchovú úpravu – pred získaním stavu, v ktorom je pripravený na dodanie, prechádza obrobok niekoľkými ďalšími fázami brúsenia, od brúsenia surového dreva, cez brúsenie medzi nanášaním jednotlivých vrstiev laku, až po jemné brúsenie. Dielce existujú v nesmiernom počte rozmanitých vyhotovení a ručné brúsenie je veľmi časovo náročné a prácne. Efektivitu výroby je možné zvyšovať iba pomocou riešenia s vysokou mierou automatizácie. Spoločnosť MB Maschinenbau vyvinula vhodné výrobné zariadenie, ktoré tieto požiadavky spĺňa: stroj ROBA Fentech na brúsenie profilov. Tento stroj dokáže automaticky rozpoznávať obrysy každého jednotlivého obrobku a zodpovedajúcim spôsobom nastavovať svoje brúsiace agregáty. Dosiaľ sa brúsky radu Fentech nepovažovali za vhodné na dverné zárubne, pretože príslušné profily majú obvykle tvar L, pričom krátke rameno tejto kombinácie nebolo zistiteľné pomocou existujúcich optických snímačov. Pridaním ďalšieho valca a optického snímača sa však spoločnosti MB Maschinenbau podarilo prispôsobiť konfiguráciu takým spôsobom, že je možné opracovávať aj dverní zárubne zložitých tvarov. Vďaka snímaču polohy dodávanému spoločnosťou SMC dokáže stroj rozpoznávať jednotlivé dverné dielce už pri ich vkladaní.

Spoločnosť MB Maschinenbau GmbH, ktorá bola založená v roku 1992 v meste Herford, vyrába a predáva brúsky a ďalšie špeciálne stroje pre drevospracujúci aj kovospracujúci priemysel – od jednoúčelových riešení až po stroje určené na sériovú výrobu. V posledných rokoch sa spoločnosť zameriava na obrábanie dreva, najmä na jeho brúsenie. Okrem svojho ústredia v meste Herford má spoločnosť tiež pobočku v štáte Severná Karolína v USA, ktorá zaisťuje predaj špeciálnych strojov v medzinárodnom meradle.

Automatizované brúsenie najrozmanitejších dielov
Pri navrhovaní okenných rámov neexistujú žiadne obmedzenia, pokiaľ ide o predstavivosť. Rozsah drevených dielov, ktoré je nutné opracovávať, je teda veľmi široký. „Následkom toho je brúsenie okenných profilov obzvlášť náročnou úlohou, pretože stroj sa musí vyrovnávať s vysokou úrovňou rozmanitosti bez toho, aby s tým bola spojená nutnosť zásadných zmien jeho usporiadania a nastavenia,“ hovorí Ronald Busch, výkonný riaditeľ a majiteľ spoločnosti MB Maschinenbau. „Pritom je nielen nevyhnutné, aby všetky diely boli dokonale vzájomne zlícované, ale tiež sa požaduje, aby mali požadované estetické a ďalšie zmyslovo vnímateľné vlastnosti.“ Na dosiahnutie dokonalej konečnej povrchovej úpravy potrebujete buď časovo náročné ručné brúsenie, alebo flexibilne použiteľné automatizované riešenie.

Práve z tohto dôvodu vyvinula spoločnosť MB Maschinenbau stroj ROBA Fentech. Táto brúska je plne automatická. Po vložení obrobku do prednej časti stroja zistí optický senzor, ktorý je umiestnený nad vstupom, tvar a rozmery tohto obrobku a odošle signál, na ktorého základe sa uskutoční nastavenie polohy brúsiacich agregátov vnútri stroja, a to s použitím algoritmov uložených v programovateľnej logickej riadiacej jednotke (PLC). Brúsne nástroje, ktorých priemer je 400 mm, zaisťujú optimálny styk s povrchom dreva. Vstavané zariadenie, ktoré kontroluje skokové zmeny polohy brúsnych nástrojov, zabraňuje tomu, aby krátke hrany boli brúsené príliš agresívne. Podtlakový manipulačný systém nového typu dokáže prepravovať cez vnútorné priestory stroja aj veľmi malé obrobky, ktoré by nebolo možné opracovávať pomocou konvenčných brúsok.

Prispôsobenie brúsok na použitie pri opracovaní dverných dielcov
Mnohí zo zákazníkov spoločnosti MB Maschinenbau potrebujú opracovávať nielen okenné rámy, ale tiež dverné zárubne. „Táto požiadavka kladie na naše brúsky zvláštne nároky,“ hovorí Petra Darnauer-Busch, ktorá v spoločnosti MB Maschinenbau zastáva funkciu vedúcej konštrukčného oddelenia. „Dverné zárubne všeobecne pozostávajú z profilov tvaru L. Krátke rameno tohto profilu, ktoré je vždy umiestnené tak, že smeruje dole na ľavej strane podtlakového prepravného systému, môže mať premenlivú dĺžku. Dosiaľ nebol optický senzor, ktorým je náš stroj ROBA Fentech vybavený, schopný rozpoznávať ani merať spodnú stranu ohobľovaného výstupku.“ Toto krátke rameno profilu dvernej zárubne majúceho tvar L bude po namontovaní priliehať k stene, v ktorej je vytvorený dverný otvor, aby zakrývalo škáru. Keďže býva často začlenené do celkového dizajnového stvárnenia dverí, môžu sa jeho rozmery aj frézovaný obrys v širokom rozsahu líšiť. Pokiaľ by sme túto úroveň rozmanitosti chceli postihnúť aj z hľadiska riadiaceho systému stroja, boli by sme nútení zostaviť celkom nový stroj.

Spoločnosť MB Maschinenbau však namiesto toho zvolila obzvlášť efektívne riešenie: Odborníci z oblasti jednoúčelových strojov prispôsobili osvedčenú a preverenú brúsku ROBA Fentech tak, aby dokázala opracovávať aj dverné zárubne. „Hlavnou úlohou tejto prepracovanej konštrukcie bolo umožnenie spoľahlivého zisťovania dĺžky výstupkov na dverných zárubniach,“ hovorí Ronald Busch. „Ide totiž o jediný spôsob, akým brúska môže presne nastavovať polohu svojich nástrojov a optimálnym, spoľahlivým spôsobom opracovávať obrobok.“ Z tohto dôvodu používa spoločnosť MB Maschinenbau GmbH vo svojom stroji ROBA Fentech snímač polohy D-MP, ktorý je v kombinácii s pneumatickým valcom dodávaný spoločnosťou SMC. „Analógový snímač polohy funguje vo vzájomnej súčinnosti s optickým snímačom,“ vysvetľuje Petra Darnauer-Busch. Hneď ako je obrobok vložený do stroja, snímače sú uvedené do činnosti, ktorá sa uskutočňuje tandemovým spôsobom. Zatiaľ čo optický snímač zisťuje polohu konca krátkeho ramena profilu, valec vybavený snímačom D-MP sa prisúva k drevenému obrobku a upína ho. Z údajov, ktorými sú zmeraná poloha konca piestnej tyče a opticky zistená poloha konca krátkeho ramena profilu, potom riadiaca jednotka brúsky vypočítava dĺžku tohto ramena profilu a zodpovedajúcim spôsobom nastavuje dolné brúsne nástroje.

Pomocou upevňovacej drážky sa môže snímač polohy D-MP ľahko montuje na prakticky všetky valce dodávané spoločnosťou SMC. Pri presnosti opakovania majúcej hodnotu ± 0,1 mm je postup neuveriteľne presný, a navyše kompatibilný s komunikačným štandardom IO-Link. Dokáže nielen rýchlo začleňovať výsledky svojich meraní do výpočtov vykonávaných riadiacim systémom, ale môže sa tiež diaľkovo parametrizovať a sledovať. „Vďaka svojej triede ochrany IP67 je snímač tiež odolný proti vnikaniu prachu a vody, čím sa zaistí jeho dlhodobo spoľahlivá prevádzka,“ dodáva Petra Darnauer-Busch.

Presný univerzálny stroj na opracovanie dielcov okien a dverí
Stroj ROBA Fentech na brúsenie profilov sa stal skutočne všestranným výrobným zariadením. „Prostredníctvom iba nijak zásadných konštrukčných zmien teraz dokážeme svojim zákazníkom poskytnúť brúsku, ktorá je dokonale prispôsobená ich potrebám,“ hovorí s nadšením Ronald Busch. „Pritom je jedno, či ide o profily dverných zárubní alebo o drevené okenné rámy. Toto riešenie je v našom priemyselnom odvetví dosiaľ absolútne jedinečné. Snímač polohy dodávaný spoločnosťou SMC je pri tomto vývoji rozhodujúcou súčasťou; dokonale vyhovuje našim požiadavkám.“


Citácie:
Ronald Busch, výkonný riaditeľ a majiteľ spoločnosti MB Maschinenbau, Nemecko

Snímky


[Snímok 1 + 2] Po vložení obrobku do prednej časti stroja ROBA Fentech na brúsenie profilov zistí optický senzor rozmery tohto obrobku a odošle signál, na ktorého základe sa uskutoční automatické nastavenie optimálnej polohy brúsnych nástrojov – vďaka pokrokovým riešeniam vyvinutým spoločnosťou SMC teraz stroj dokáže ľahko opracovávať dokonca aj dverné zárubne.[

Snímok 3] Dverné zárubne majú frézované „výstupky“, ktoré nie je možné rozpoznávať pomocou jediného optického snímača. Pneumatické valce dodané spoločnosťou SMC preto upínajú obrobky vo vstupnej oblasti stroja ROBA Fentech vyrábaného spoločnosťou MB Maschinenbau – tým sa umožňuje zisťovanie výšky uvedených výstupkov, ktoré sú súčasťou profilu.

[Snímok 4 + 5] V kombinácii s prídavným optickým snímačom a pneumatickým valcom meria snímač polohy D-MP, ktorý vyvinula spoločnosť SMC, výšku frézovaných výstupkov profilov dverných zárubní, čím umožňuje, aby sa stroj ROBA Fentech vyrábaný spoločnosťou MB Maschinenbau samočinne dokonale nastavoval.

1.8.2020