Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Din ansökan

Har du många frågor angående din ansökan? Oroa dig inte, här är några svar

Det finns många frågor som sökande frågar sig själva före eller under ansökan och handböcker ger bara generella svar på dessa frågor. Ansökningsförfarandet kan skilja sig från företag till företag, därför finner du här några tips och stöd för din ansökan till SMC.

Värdefulla fakta för din ansökan

Vilken typ av ansökan – specifik eller generell?

Eftersom våra annonserade tjänster alltid baseras på ett konkret behov är utsikterna att lyckas med en specifik ansökan allmänt sett högre.

Ändå är generella, proaktiva ansökningar intressanta för SMC, om exempelvis en tjänst är planerad men inte publicerad än.

Proaktiva ansökningar bör ange i vilken position du kan se dig själv och vilken typ av arbetsuppgifter du tycker om.

Var hamnar min ansökan efter att jag skickat in den?

Först tar vår HR-avdelning emot din ansökan.

Kan jag skicka en skriftlig ansökan per brev?

En elektronisk ansökan via online eller e-post har fördelen att vi kan hantera och vidarebefordra dina dokument snabbare. En ytterligare bonus är kostnadsbesparingen för dokument och porto samt fördelen att vi får in din ansökan snabbare.

Av denna anledning, föredrar vi att få din ansökan via E-Mail.

Vad är nästa steg i ansökningsprocessen?

Vår HR-avdelning läser varje ansökan och kontrollerar att den är komplett. Om din profil överensstämmer med den utlysta tjänsten, kommer din ansökan att vidarebefordras till den aktuella avdelningen för att värderas. Om du är aktuell för en fortsatt kontakt kommer vår HR-avdelning kontakta dig för en intervju.

Kontakta vår HR-avdelning.

Skicka min fråga