Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Energy saving

Energieffektivisera med SMC

Att vara energismart är att vara ekonomisk!

Energieffektivisering är en lönsam affär vilket de flesta vet, men att det är så enkelt att komma igång känner inte alla till. Vi på SMC hjälper dig gärna att identifiera dina ”lågt hängande frukter” på området.

Förutom minskade kostnader och utsläpp av växthusgas så medför energisparåtgärder fördelar som ökad produktivitet, förbättrad kvalitet och en förbättrad arbetsmiljö.

Läs mer i vår broschyr, ladda ner vår mjukvara för energieffektivisering eller beräkna potentiella besparingar online.

Energy saving - relaterad information

Skaffa dig en överblick över din energiförbrukning så att du kan energieffektivisera din anläggning och minska dina kostnader

kostnadsfri-guide-energy-saving.jpg

Är du intresserad av ett tekniskt förhållningssätt till Energieffektivisering?

Ladda ner vår guide och läs om varför alla industriföretag behöver uppfylla europeiska mål och följa lagstiftningen. Lär dig var kan du få hjälp och hur du utnyttjar ny teknik och nya initiativ för att öka konkurrenskraften.

Ladda för effektivitet med SMC

Om du vill se videon, behöver du godkänna cookies. Du behöver bara klicka på cookie-inställningarna och klicka på "Tillåt alla".

Lär dig mer om hur du kan tillämpa energieffektivisering.

  • Producera

  • Återvinn

  • Övervaka

  • Använd

  • Tänk

  • Energisparprodukter

Producera

icons_generate.svg

Den mest effektiva energin är den som aldrig förbrukas

I en tillverkningsprocess är vi ofta noggranna med att planera och följa upp åtgången av våra råvaror.

Samma tänk appliceras däremot sällan på vår energiförbrukning.

Att producera utifrån behov, är första steget mot effektiv energianvändning. Det är inte helt enkelt att åstadkomma, men enligt vår erfarenhet så har du mycket att vinna på att försöka.

Återvinn

icons_recover.svg

Låt inte värdefull energi gå till spillo

Det går åt energi för att skapa tryckluft, men varför inte utnyttja återvinning i olika former för att ta vara på den energin? Återvinning har blivit ett dagligt inslag i våra hem (majoriteten av Europas länder har en återvinningsgrad på mer än 50%) och samma tänk kan enkelt appliceras i våra fabriker.

Återvinning i kompressionsprocessen och under användning:

Återvinn värme

När energi byter form utvecklas värme. Den värmen kan enkelt användas, tex för uppvärmning av varmvatten (via värmeväxlare) eller för att värma upp luften i en närliggande lokal.

Återvinn värme

Återanvänd luft

Varför inte återanvända luften från dina cylindrar? Kontakta oss på SMC så berättar vi mer!

Återanvänd luft

Övervaka

icons_monitor.svg

Att mäta är att veta

Med hjälp av tryck- och flödesgivare kan du se vilka maskiner som är storförbrukare och hur förbrukningen varierar över tid. Genom att mäta och övervaka din tryckluftsförbrukning får du underlag för välgrundade beslut och bättre kontroll över din anläggning. Förutom att synliggöra energiförbrukningen i en process så gör övervakningen även att det blir enklare att identifiera andra faktorer som påverkar produktiviteten i processen.

Produkter för att övervaka din förbrukning:

Använd

icons_use.svg

Luft är gratis, tryckluft är det inte

Energislöseri i en anläggning hänger ofta ihop med den vanliga missuppfattningen att tryckluft är gratis, vilket den naturligtvis inte är. Beakta hela kedjan från tryckluftskällan till förbrukare, det är nyckeln till en ansvarsfull tryckluftsanvändning!

Tänk

icons_think.svg

Bli lite bättre varje dag

Att tänka energismart är det som tar oss hela vägen och för oss ingår energieffektivitet i filosofin kontinuerliga förbättringar.

Att tänka energismart är att anta ett holistiskt synsätt på energiförbrukningen i fabriken och försöka se förbättringspotentialen i allt som görs, från stort till smått i det dagliga arbetet.

Bäst effekt ur ett energiperspektiv får du om du låter alla delar som vi beskrivit här samverka, dvs återvinn, övervaka, producera och använd tryckluften på ett ansvarsfullt sätt!

Fundera på hur du kan bli mer energismart!

energy_efficiency_logo.svg

Energisparprodukter

icons_think.svg

Bli lite bättre varje dag

Att tänka energismart är det som tar oss hela vägen och för oss ingår energieffektivitet i filosofin kontinuerliga förbättringar.

Att tänka energismart är att anta ett holistiskt synsätt på energiförbrukningen i fabriken och försöka se förbättringspotentialen i allt som görs, från stort till smått i det dagliga arbetet.

Bäst effekt ur ett energiperspektiv får du om du låter alla delar som vi beskrivit här samverka, dvs återvinn, övervaka, producera och använd tryckluften på ett ansvarsfullt sätt!

Fundera på hur du kan bli mer energismart!