Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Fylld med lösningar för dig

Förpackningen föddes ursprungligen för att bevara och skydda varor under transport från producent till konsument, idag har den betydligt fler funktioner.

I och med teknikutvecklingen och ett ökat kundfokus har förpackningen kommit att få en allt större kommersiell betydelse och idag spelar den en mycket viktig roll i differentierings- och marknadsföringssyfte.

Kommersiella aspekter tillsammans med krav på kostnadseffektivitet, låg vikt och det ständigt närvarande hållbarhetskravet, har fått oss leverantörer att anpassa oss och utvecklas i takt med våra kunders behov..

Vårt engagemang i förpackningsindustrin fortsätter med oförminskad kraft.

Termoformning, fyllning, förslutning, krympfilm, resning, transport, förpackning, palletering. Det här är några av delarna av din process.

Det här är våra lösningar för dem, och fördelarna för dig:

 • Temperaturstyrning - Förbättra prestanda och tillförlitlighet
 • Produkter och material som fungerar i din process - Säkerställa hygieniska förhållanden för produkt och process
 • Lösningar för statisk elektricitet - Garantera slutproduktens kvalitet
 • Höghastighetsapplikationer - Öka produktiviteten
 • Smart flexibilitet - Skapa den flexibilitet som dina kunder kräver
 • Miljöskyddade produkter - Använd i miljöer med mikrodamm

Vi stöttar dig genom alla steg i din process. Vi stöttar dig lokalt och över hela världen med våra experter. De diskuterar gärna din applikation med dig.

Du kan också vara intresserad av:

Se själv, SMC:s "Fylld med lösningar för dig"

Vi är medvetna om de olika processer som finns i din bransch. Hitta den bästa lösningen som uppfyller dina krav.

Temperaturstyrning

Förbättra prestanda och tillförlitlighet

Varje applikation med en värmegenerering behöver en cirkulationskylare för att garantera dess tillförlitlighet. Förpackningsindustri innehåller flera processer med värmegeneratorer, som tex den känsliga termoformningen.

Fördelarna med att använda en cirkulationskylare är flera och viktiga för produktion av mat eller dryck. Att ha en cirkulationskylare i specifika faser av produktionsprocesserna bidrar till att långsiktigt förlänga livscykeln och att öka kundnöjdheten med förpackningen.

Nedan visas våra mest olika lösningar för ökad prestanda och tillförlitlighet:

Produkter och material som fungerar i din process

Säkerställa hygieniska förhållanden för produkt och process

När det gäller hygien, korrosionsbeständighet och renhetskrav kompromissar inte förpackningsindustrin.

Livsmedels-, dryckes- eller läkemedelsproducenter måste alla tillse att deras förpackningsprocess inte är en potentiell föroreningskälla. Att uppnå maximala hygien- och säkerhetsvillkor för produkterna är ett gemensamt krav, speciellt med tanke på att internationella organ som FDA i allt större utsträckning reglerar denna fråga.

För processer som: hantering av ingredienser och uppvärmning, rengöring och spolning, fyllning, förslutning och kapsylering, som är mycket känsliga för de hygieniska förhållandena, har vi en rad lösningar som:

 • Möter regler och lagkrav.
 • Är tillverkade av godkända och hållbara material
 • Är resistenta mot rengöringsmedel

Sammanfattningsvis uppfyller vårt sortiment de högsta säkerhetskrav som dina processer kräver.

Se nedan hur vi kan bidra till att säkerställa hygieniska förhållanden för produkter och processer:

Lösningar för statisk elektricitet

Garantera slutproduktens kvalitet

Statisk elektricitet är ett osynligt fenomen, med mycket synliga och kostsamma effekter. I förpackningsindustrin kan en av de mest skadliga vara att slutprodukten inte uppfyller kvalitetsnormerna (t ex produktkontaminering).

Av vår erfarenhet kan din process också lida av:

 • Försämrad förädlingsbarhet
 • Adhesion av främmande partiklar som damm
 • Elektrostatisk skador på elektriska delar
 • Etiketter är felaktiga eller inte korrekt placerade
 • Maskinoperatörer som får stötar av statisk elektricitet
 • Värme genereras i processerna, vilket orsakar möjliga brandrisker
 • Svårigheter med att avskilja orenheter

Lyckligtvis är det ganska enkelt att eliminera statisk elektricitet och därmed garantera process- och produktkvalitet.

På SMC har vi ett brett sortiment av joniseringsprodukter för nästan alla förpackningsapplikationer, som krympfilmspackning, transport och hantering, märkning, förpackning och emballering.

Med hjälp av våra erfarna tekniker, säkerställer vi en perfekt elektrostatisk balans.

Det här är våra lösningar för att garantera slutlig produktkvalitet:

Höghastighetsapplikationer

Öka produktiviteten

Produktivitet, produktivitet, produktivitet. Detta är ett mantra inom förpackningsindustrin

Dessutom är det krävande att styra system som måste hantera tusentals enheter per timme, som lådresare, transportörer och hanteringsrobotar. Linjer, där ett minimalt oförutsett stopp direkt leder till ekonomiska förluster.

Därför ger våra lösningar inte bara hög hastighet för att hålla uppe produktionstakten, de är även tillförlitliga så att produktionsavbrott och total nedtid minimeras.

Till exempel kommer SMCs metalltätningslösningar att uppfylla dina produktivitetskrav samtidigt som underhållet minimeras.

För robotapplikationer har vi våra J-cylindrar. Fördelen med dem är att de är mycket kompaktare och lättare, vilket förkortar cykeltiden för dina robotar.

Vi presenterar våra höghastighetskomponenter för att gynna din produktivitet:

Smart flexibilitet

Skapa den flexibilitet som dina kunder kräver

Smart produktion måste erbjuda skräddarsydda produkter till överkomliga priser utan att tumma på kvaliteten. Maskinerna tenderar att integrera intelligenta och lättanpassade moduler för hög flexibilitet, tillsammans med eUnderhåll för att stötta produktens hela livscykel.

Hur interagerar då förpackningsindustrin med Industri 4.0, smarta fabriker, digitalisering, etc? Till att börja med är ny teknik nyckeln till att utveckla individuell förpackning och de speciella format som konsumenterna kräver.

SMC:s bidrag är:

 • Formatjusteringar med ändringar i styrskenor, band eller kedjor är en realitet med vårt kompletta sortiment av elektriska ställdon och styrenheter som erbjuder höghastighetsproduktion tillsammans med snabba och flexibla formatförändringsmöjligheter
 • Våra nätlösningar med hög hastighet och kapacitet ger dig hög tillgänglighet samt feedback från automationskomponenter via tillståndsövervakning
 • IO-Link -lösningar gör att du kan minimera den totala inställningstiden och öka maskinens tillgänglighet
 • Sist men inte minst, är vår trådlösa lösning unik på marknaden och erbjuder det senaste i kommunikation ochrörelsefrihet för förpackningsindustrin.

Mer Smart flexibilitet för smarta och flexibla förpackningslösningar nedan.

Miljöskyddade produkter

Använd i miljöer med mikrodamm

Användningen av robotar inom förpackningsindustrin ökar och de ingår i applikationer inom mat och dryck, läkemedelsindustrin och medicinsk utrustning. I dessa industrier kommer produkterna till en punkt i produktionsprocessen där de plockas, packas och palleteras. Vid dessa tillfällen hanterar robotar pappersark, kartonger eller placerar tunga staplar av lådor på transportband för att de ska palleteras.

Dessa processer har visat att en betydande mängd damm, både luftburet och på ytor, orsakar många problem för utrustningen. För att undvika dessa skador har vi på SMC fokuserat på miljöskyddade produkter. Vi erbjuder olika typer av skydd för att de ska kunna fungera pålitligt, både i mikrodamm (10 till 100 μm) och mer allmänna miljöer.

Utforska våra lösningar nedan som fungerar i miljöer medmikrodamm:

Energieffektivisera med SMC

Se hur du kan effektivisera din energianvändning utan att tumma på prestanda