Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

SMC:s samlade expertis

SMC:s kompetens som förstår dina utmaningar

Inspiration, branschutmaningar, åsikter, automationstrender, support, svar, tolkningar, råd, vägledning och även några frågor. Våra experter delar med sig……

Är du intresserad av vad de har att säga?


Varsågod, klicka på länkarna och välj det område som du är intresserad av: Tillståndsbaserat underhåll, Luftberedning, Energieffektivisering, Förpackning, Livsmedel, Life Science eller Robotik.

Att mäta är att veta

  Av Danilo Giordana, Energy Efficiency Project Manager, SMC Italy

DECEMBER 2021
Förändringstakten inom modern produktion är sådan att det kan visa sig vara extremt kostsamt att inte hålla jämna steg med branschens övergång till digitalisering – och dess effektivitets- och produktivitetsfördelar. Men var ska man börja? De flesta kunniga inom detta område pekar på datainsamling som det första steget, eftersom efterföljande dataanalys kan stödja antagandet av prediktiva underhållsstrategier, bättre beslutsfattande och kontinuerliga processförbättringar. Det är dock bara möjligt att uppfylla denna ambition genom att använda den optimala sensorn för applikationen.

Lär mer

IO-Link ger smarta sensorer

Av Mile Milovanovic, Senior Engineer, SMC German Technical Centre

DECEMBER 2021
När industrin digitaliseras framstår IO-Link som en enkel och kostnadseffektiv lösning att implementera.

Läs mer

Underhåll: SMC berättar varför "T" i tillståndsbaserat underhåll ska representera tillväxt, inte trubbel

 Av Oliver Prang, Expert Digital Business Development, SMC Germany

DECEMBER 2021
Tillståndsbaserat underhåll har i hög grad blivit ett modeord i branschen under de senaste decennierna då fabriker försöker minska sin TCO för kapitalutrustning (Total Cost of Ownership) genom att förhindra fel och stillestånd på ett "just-in-time" sätt. Många antar felaktigt att implementering av en tillståndsbaserad underhållsstrategi innebär en fullständig översyn av verksamheten, men i verkligheten kan några små steg göra stor skillnad för maskinens drifttid och OEE (Overall Equipment Effectiveness). För att säkerställa framgång är det tillrådligt att samarbeta med en pålitlig teknikpartner. För SMC, en global ledare inom pneumatiska styrlösningar, står "T" i tillståndsbaserat underhåll för "tillväxt”, inte ”trubbel”.

Läs mer

Det du behöver veta om luftberedning

 Av Mark Brinsley, Sales Engineering Group; Air and Fluid Equipment, SMC UK

OKTOBER 2021
Trots att de flesta fabriker har luftberedningssystem för att skydda sin pneumatiska utrustning, är ämnet fortfarande inte så välkänt och det döljer flera intressanta aspekter och frågor om optimering. En av nyckelfrågorna är vilken kvalitet som tryckluft ska hålla? Det finns inget enkelt svar på den frågan, eftersom tryckluftskvaliteten beror på en mängd variabler, såsom luftkvaliteten från kompressorn, kraven på luftkvalitet i applikationerna och/eller processen, specifika industrikrav och till och med placeringen av filtreringsenheterna. Oavsett dessa faktorer kommer SMC, som expert inom luftbehandling, att kunna supportera dig.

Läs mer

SMC:s FRL-enheter: sedan 1961

 Av Sean Mackenzie, Engineer, Air Equipment Section, SMC European Technical Centre

OKTOBER 2021
SMC grundades 1959 för att tillverka och sälja sintrade filterelement av metall. FRL -enheten lanserades första gången av SMC 1961. 60 års designutveckling, baserat på våra kunders behov.

Läs mer

Sätt ljus på daggpunkten

 Av Axel Delsaux, Product Marketing, SMC Frankrike

OKTOBER 2021
Daggpunkt kan låta som en svårförklarlig term, men det är helt enkelt temperaturen vid vilken vattnet blir synligt. De vattendroppar som du till exempel kan se på ditt kalla glas, härrör från daggpunkten.

Läs mer

Den tekniska utmaningen med hållbar förpackning    

 Av Jorge Salgado, Food & Packaging Industry Manager, SMC Spain

AUGUSTI 2021
Trenden är tydlig och det finns ingen återvändo. Konsumenternas miljö- och hållbarhetsmedvetenhet när det gäller plastföroreningar och den cirkulära ekonomins principer tvingar förpackningsindustrin mot en mer etisk förpackning. Detta innebär att använda material som är lättare att återvinna som enskiktsplast eller papper och att minska mängden material som används. Att gå mot hållbara förpackningar innebär tekniska utmaningar för förpackningsmaskiner. Dessutom ger högre hållbarhet högre effektivitet. Hur? Fortsätt läsa.

Fortsätt läsa 

SMC hjälper maskinbyggare att utveckla energieffektiva maskiner

Av Roy Schep, Manager Energy Efficiency, SMC Netherlands

JANUARI 2022
OEM-tillverkare konstruerar traditionellt sina tryckluftdrivna maskiner och utrustningar för ett arbetstryck på 7 bar. Men genom att minska detta till 4 bar vet vi av erfarenhet att slutanvändare kan minska sina energikostnader med upp till 29 % i vissa fall, vilket skapar en kraftfull USP för OEM. För att hjälpa till att uppnå ett sådant önskvärt resultat, samarbetar allt fler OEM-tillverkare med vårt team av experter på SMC, som kan erbjuda både kunskap och produkter för att förverkliga detta koncept.

Läs mer

Energieffektivisering: ännu en anledning till att sänka arbetstrycket till 4 bar

 Av Marek Strojil, Customised services, SMC Czech Republic

JANUARI 2022
Även om merparten av pneumatiska maskiner och utrustningar arbetar med 7 bar, så visar vår erfarenhet att åtgärder för att minska systemets drifttryck till 4 bar kan ge stora förbättringar av energieffektiviteten med kostnadsbesparingar och miljömässiga fördelar som följd. När allt kommer omkring vill de flesta företag göra besparingar, vare sig det handlar om pengar, luft, CO2 eller till och med vår planet. Tyvärr sker stora besparingar i de flesta fall inte över en natt och endast genom att implementera små förbättringar steg för steg är det möjligt att uppnå de totala vinster som önskas. SMC har en enkel men mycket effektiv produkt som kan utgöra ett av alla dessa steg.

Läs mer

Pneumatiska cylindrar: ökad energieffektivitet genom 4 bars drifttryck och optimerade storlekar

Av Séamus Dunne, Actuator Section Technical Manager, SMC European Technical Centre

JANUARI 2022
Klimatförändringar, hållbarhet och energieffektivitet har aldrig stått så högt på den politiska dagordningen. FN:s nyligen genomförda klimatförändringskonferens (COP26) i Glasgow, förde världens politiska ledare, icke-statliga organisationer (NGOs), företag och forskare samman i syfte att påskynda åtgärder mot målen i Parisavtalet om klimatförändringar. Frågan för oss inom automationsindustrin är; hur kan vi bidra? Idag ser vi en ny generation ingenjörer som är angelägna om att påverka den industriella världen på ett positivt sätt och skapa maskiner med högre energieffektivitet för att skydda jorden åt framtida generationer.

Läs mer

Sänk trycket!

 Av Andy Still, Industry Projects Manager, Energy, Europe

APRIL 2021
Ämnet är mer än allvarligt. Pneumatisk utrustning står för cirka 20% av all elförbrukning i fabriker och det finns ett beprövat sätt att förbättra energieffektiviteten: minska arbetstrycket. SMC förklarar hur företag kan uppnå detta mål och därmed klara en tillverkningsindustrins viktigaste frågor.

Läs mer

Att möta livsmedelsindustrins utmaningar innebär att ha automationsspecialister direkt på fabriksgolvet

 Av Diego Mirabelli – Industry Manager Food, Europe 

JUNI 2021
Mellan 2020 och 2027 förväntas förädlingsmarknaden för livsmedel växa med en årlig total tillväxttakt (CAGR) på 6,04% enligt Verified Market Search. Branschen kommer att behöva öka sin produktivitet samtidigt som den hanterar brist på arbetskraft och kostnadstryck.

Eftersom de flesta automationsföretag fokuserar på maskinbyggare, differentierar SMC sig genom att vara närvarande hos livsmedelsproducenterna på deras fabriksgolv för att identifiera livsmedelsindustrins mest angelägna utmaningar och hjälpa till att övervinna dem. För att förbättra sin produktivitet måste fabrikerna minska stilleståndstiden, genomföra mer automatisering och förbättra energieffektivitet, maskinsäkerhet och hygien. 

Läs mer

Temperaturstyrning: en het fråga för maskinbyggare inom Life Science

Av Max Lemacon, Team Manager Life Science, SMC France

MARS 2022
Konstruktionsingenjörer på OEM-företag som arbetar inom Life Science-sektorn börjar inse betydelsen av temperaturstyrning i strävan att skapa snabbare och mer exakt laboratorieutrustning. När allt kommer omkring, låt oss inte glömma att kemiska reaktionshastigheter i allmänhet är proportionella mot temperaturen, medan laboratorietekniker också kan öka arbetstiden eller hållbarheten för prover och reagenser genom att hålla ämnet inom sitt optimala temperaturområde. Naturligtvis är det den verkliga utmaningen att leverera denna förmåga på ett tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt, vilket är anledningen till att företag i allt högre grad anlitar vårt expertteam av ingenjörer här på SMC.

Läs mer

Behåll kylan när du väljer kylteknik för applikationer inom Life Science

 Av Kim Holy, Product Management & Industrial Application Center (IAC), SMC Germany

MARS 2022
Det finns vissa egenskaper du bör leta efter när du väljer temperaturkontrollteknik för användning inom Life Science-sektorn. Ett system som utnyttjar fördelarna med Peltier-effekten ger fördelar som är viktiga för de som utför laboratoriearbete, såsom hög temperaturstabilitet, låg ljudnivå, låga vibrationer och kompakta fysiska dimensioner.

Läs mer

SMC thermo-chillers: low TCO, high peace of mind

 By Kees van Kampen, Product Manager Thermo Control Equipment, SMC Netherlands

MARCH 2022
Thermo-chillers serve a key function in sectors such as life sciences, pharmaceutical and biotech, where correct product temperature is vital to process precision and reliability. Such is the criticality of temperature control that preventative maintenance becomes a crucial element of owning and running a thermo-chiller. With this thought in mind, our team of experts here at SMC has devised a separate preventative maintenance standard for each chiller series in our portfolio, bringing complete peace of mind to your temperature-critical processes.

Read more 

Optimerad vätskehantering i analysinstrument

 Av Philippe Pinto – Industry Manager Life Science, Europe

MAJ 2021
Vem har inte hört talas om PCR-testet? In vitro-diagnostik (IVD) i allmänhet, och analysatorer i synnerhet, har alltid spelat en nyckelroll i samhället genom de tester som utförs på biologiska prover (till exempel blod, urin eller vävnader) för att diagnostisera eller utesluta sjukdomar. Covid-19 har satt fokus på IVD men de som är yrkesverksamma inom IVD visste sedan tidigare att en tidig diagnos kan göra skillnad. Eftersom vätskehantering involverar många kritiska delar som är sammanlänkade, är det viktigt att ha en kunnig partner som kan leverera beprövade lösningar för hela systemet redan i de tidiga utvecklingsfaserna. Och den partnern är SMC.

Läs mer

Utnyttja robotar för ökad flexibilitet i produktionen

 Av Marcus Mazetti, Global Account Manager, SMC Automation

MARS 2022
Initialt fanns de bara i volymtillverkande fabriker inom fordonsindustrin, men idag finner vi robotar i alla kommersiella sektorer. Även bortom traditionell tillverkning, inspektion och förpackning, ser vi robotar som utför uppgifter som sträcker sig från gruvdrift och rymdutforskning till kirurgi och laboratorier, ja till och med fruktplockning. Variationen av applikationer ställer krav på en huvudsaklig egenskap hos dagens robotar: flexibilitet. Mycket av flexibiliteten ligger i end-of-arm-verktyget (gripdonet) och där är det viktigt att beakta flera faktorer vid valet av leverantör, tex. bredden i produktportföljen, en dokumenterad anpassningsförmåga och kundsupport på hög nivå.

Läs mer

Modulär mediastyrning sparar tid och pengar i robotsvetsning

 Av Zdenek Velfl, Business Consultant, SMC Czech Republic

MARS 2022
Vi vet att applikationer med stora volymer såsom svetsning inom fordonsindustrin har många krav, inte minst hög produktivitet och tillförlitlighet. Eventuella fel eller inkonsekvent hantering med robotlösningarna som används i dessa processer kan leda till kostsamma produktionsstopp, dyrt underhåll och reparationer. Av denna anledning väljer ett växande antal robotintegratörer att arbeta med SMC:s team av ingenjörer, vilka erbjuder en mycket effektiv och bekvämt modulär lösning för att hantera svetsspecifika medier som luft, gas och vatten.

Läs mer

Trådlös robotik: när mindre betyder mer

Av Juanjo Jubete, Wireless Unit Product Specialist, SMC Spain

MARS 2022
Har du saknat ett trådlöst kommunikationssystem för din robotapplikation? Trött på kablar och deras tillhörande avbrott och störningar? Vill du ha lägre installations- och underhållskostnader? - Trådlös robotik är nu verklighet. Faktum är att den har funnits här ett tag och tillhandahåller helt pålitlig, störningsskyddad kommunikation hos ett växande antal tillverkare som använder de helt unika trådlösa produkterna från SMC. För att hjälpa alla som fortfarande är tveksamma till trådlös kommunikationsteknik tar Juanjo Jubete, produktspecialist för trådlösa enheter, upp ett antal vanliga frågor i dessa korta frågor & svar.

Läs mer

Cobotar och gripdon förenas i flexibla och kostnadseffektiva lösningar

 Av Andrea Trifone, Cobot project leader, SMC Italy

JANUARI 2021
Medan robotik ledde vägen för den snabba tillväxten av automatisering, ser vi cobots som demokratisering av robotteknik. De eliminerar den kostnad och komplexa programmering som robotar vanligtvis kräver, samtidigt som de ger mycket större flexibilitet.

Läs mer

Vill du hålla dig uppdaterad?

Prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev och få den här typen av information direkt till din mailbox

 

Följ oss

 

Läs SMC:s expertartiklar


En djupdykning i följande ämnen:
Energieffektivisering 

Luftberedning 

Industri 4.0 

Robotik 

Du kanske är intresserad av

SMC:s expertis som förstår dina utmaningar

Läs mer om hur våra kunder utnyttjar våra produkter