Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Vi bryr oss

Vi bidrar till en hållbar teknisk tillväxt genom att leverera innovativ automationsutrustning

SMC står bakom företagens sociala ansvar (CSR) och strävar alltid efter att vara ett företag som våra intressenter litar på, inklusive kunder, leverantörer, aktieägare, investerare, anställda och lokala omgivningar.

Globala målen för hållbar utveckling

I september 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny utvecklingsagenda och globala mål för hållbar utveckling. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen.
De 17 globala målen är integrerade – vilket innebär att en åtgärd inom ett av dem påverkar resultatet i andra, och att utvecklingen måste balansera social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. (www.undp.org)

SMC and The Sustainable Development Goals

The below are our general targets:
  • Sustainable measures to prevent climate change
  • Healthy, safe and secure working environment
  • Human resource development and diffusion of automatic control technology for the development base
  • Social contribution activities.
Some examples that illustrate our commitment towards SDGs are:
  • SMC contributes to society as a whole by reducing environmental impacts through the sales of automatic control equipment. In addition, SMC is working to develop products with even greater energy-savings, air-savings, space-savings and weight reductions.
  • Through its network of manufacturing, sales, and research and development sites around the world, SMC provides products that address customersʼ needs in every region.
  • With consideration to the environment, SMC is working to reduce chemical substances, waste, water and energy consumption.
  • SMC is promoting the employment of a diverse worforce and striving to create an equal working environment for all.
  • SMC participates in green conservation activities in regions where its factories are located, and carries out activities to protect the natural environment.

Learn more on SMC CSR Commitments

We care about People

Our commitment to our employees, local communities and the future of engineering

We care about People

We care about the Environment

Our commitment to sustainability and sustainable growth

We care about the Environment

Relevanta CSR - dokument