Login  |   Vælg land   |   Corporate Site
   

SMC PNEUMATIK A/S
Tlf.: (45) 70 25 29 00
Fax: (45) 70 25 29 01
smc@smcdk.com

Produktvalg (0)
Varenummer
Produktvalg er ikke udfyldt
 
 
Søg Produkt
 Reference   Søgeord
› Actuators › Electric Actuators › Directional Control Valves › Airline Equipment › Fittings and Tubing › Vacuum Products › Fluid Control Equipment › Sensors and Switches › Static Control › Temperature Control Equipment › High Vacuum Products › Clean Room Products › ATEX Products
  Hurtig kontakt med os
  Sådan finder du os
  Bedøm denne side
  Send denne side
  Print denne side
Direktiv.
Tabellen nedenfor giver et overblik over de direktiver, som har relevans for levering og anvendelse af komponenter og systemer, som forhandles i Europa af SMC-koncernen. Det er forbudt efter direktivernes ikrafttrædelsesdato at levere produkter i EU uden CE-mærke, såfremt et sådant er påkrævet.

Det er ligeledes forbudt at sætte CE-mærke på et produkt, hvor det ikke er påkrævet. Det er således vigtigt, at det tydeligt fremgår af den medfølgende dokumenterede erklæring, hvilke direktiver produktet erklæres i overensstemmelse med.

Det er producentens ansvar at forsyne produktet med CE-mærke, eller eventuelt leverandørens ansvar, hvis produktet er importeret fra lande uden for EU.

Direktivets navn
Nummer på direktiv/ændringsdirektiv
Anvendelsesområde
Simple trykbeholdere (SPVD) Gælder for svejsede beholdere med et tryk på >0.5 Bar beregnet til trykluft eller nitrogen.
Maskiner. (Væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i relation til maskiners og sikkerhedskomponenters design og konstruktion) Gælder for samlinger af forbundne dele eller komponenter, hvoraf mindst en er i bevægelse og som er sat sammen til en specifik applikation. Det gælder også for løfteudstyr og sikkerhedskomponenter
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Specificerer grænserne for udsendt elektromagnetisk stråling fra og immuniteten overfor eletromagnetisk stråling for elektriske og elektroniske apparater. Apparat defineret som færdigt produkt beregnet til brug som enkeltstående enhed, gælder også for faste installationer.
Lavspændingsdirektivet (LVD) Applies to equipment operating at between 50V and 1000V a.c. or 75V and 1500V d.c.
Direktiv for Trykbærende Udstyr (PED)

Dette direktiv finder anvendelse for design, fremstilling og overensstemmelsesvurdering af trykbærende produkter og komponenter til væsker - flydende eller som gas - i henhold til det maksimalt tilladte tryk på mere end 0,5 bar over atmosfærisk tryk. Direktivet inddeler "Trykbærende udstyr" i fire kategorier: - beholdere, rørsystemer, sikkerhedstilbehør og trykbærende tilbehør.

ATEX EATEX definitioner – eksplosionsfarlige atmosfære defineres som atmosfære, hvor der er risiko for eksplosioner som følge af lokale og driftsmæssige forhold. Ifølge direktivet defineres eksplosiv atmosfære således: blanding under atmosfæriske betingelser af luft og brændbare stoffer i form af gasser, dampe, tåger eller støv, i hvilken forbrændingen efter antændelse breder sig til hele den ubrændte blanding.
Følgende applikationer er eksplicit undtaget fra ATEX-direktivet og skal overholde andre specifikke standarder: medicinske anordninger, materiel og sikringssystemer til anvendelse med eksplosive eller kemisk ustabile stoffer, materiel til anvendelse i husholdninger og ikke-kommercielle miljøer med eksplosiv atmosfære som følge af udsivning af gas, personlige værnemidler, offshore fartøjer, mobile enheder og transportmidler.
  Mobile site  |   Sitemap  |   Copyright 2016  |   Ansvarsfraskrivelse/politik angående personlige oplysninger