Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC's eShop!
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du klikke her. Hjælp til eShop.

RoHS-direktivet

Fordi vi interesserer os for vores omverden

RoHS Direktiv 2011/65/EU

Dette refererer til den europæiske lovgivning om begrænsning af brugen af visse farlige stoffer (RoHS) i elektrisk og elektronisk udstyr.

RoHS har et ganske enkelt mål: At begrænse brugen af følgende ti farlige stoffer og de maksimale koncentrationsværdier, der tolereres efter vægt i homogene materialer:

Bly (0,1 %)
Kviksølv (0,1 %)
Cadmium (0,01 %)
Hexavalent krom (0,1 %)
Polybromerede biphenyler (PBB) (0,1 %)
Polybromerede diphenylethere (PBDE) (0,1 %)
Bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (0,1 %)
Butylbenzylphthalat (BBP) (0,1 %)
Dibutylphthalat (DBP) (0,1 %)
Diisobutylphthalat (DIBP) (0,1 %)

 

Måske er du også interesseret i

Sådan identificerer du RoHS-kompatible produkter

RoHS-kompatible produkter er angivet med symbolet [H] på produkt- og emballageetiketterne. For produkter med symbolet [G] skal du tjekke overensstemmelseserklæringen.

 • Produkter med CE-mærkning er RoHS-kompatible. Se alle CE-mærkede produkter og deres certifikater her.
 • For produkter, der ikke indeholder elektriske og/eller elektroniske komponenter, udsteder SMC ikke-brugscertifikatet efter anmodning.

 

Kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr, der er omfattet af RoHS-direktivet

 1. Store husholdningsapparater.

 2. Små husholdningsapparater.

 3. IT- og telekommunikationsudstyr.

 4. Forbrugerapparater

 5. Belysningsudstyr.

 6. Elektriske og elektroniske værktøjer.

 7. Legetøj, fritids- og sportsudstyr.

 8. Hospitalsudstyr.

 9. Overvågnings- og kontrolinstrumenter, herunder industrielle overvågnings- og kontrolinstrumenter.

 10. Automatiske dispensere.

 11. Andet EEE, der ikke er omfattet af nogen af ovenstående kategorier.

SMC's produkter falder i kategori 9 og 11.

 

Anvendelser/materialer undtagne for SMC-produkter:

6(a): Bly som legeringselement i stål til bearbejdningsformål og i galvaniseret stål indeholdende op til 0,35 vægtprocent bly

6(a)-I: Bly som legeringselement i stål til bearbejdningsformål indeholdende op til 0,35 vægtprocent bly og i batch varmgalvaniserede stålkomponenter indeholdende op til 0,2 vægtprocent bly

6(b): Lbly som legeringselement i aluminium indeholdende op til 0,4 vægt-% bly

6(b)-I: Bly som legeringselement i aluminium indeholdende op til 0,4 vægtprocent bly, forudsat at det stammer fra blybærende aluminiumskrotgenvinding

6(b)-II: Bly som legeringselement i aluminium til bearbejdningsformål med et blyindhold på op til 0,4 vægtprocent

6(c): Kobberlegering, der indeholder op til 4 vægt-% bly

7(a): Bly i loddemidler med høj smeltetemperatur (dvs. blybaserede legeringer indeholdende 85 vægtprocent bly eller mere)

7(b): Bly i loddemidler til servere, opbevarings- og opbevaringssystemer, netværksinfrastrukturudstyr til switch, signalering, transmission og netværksadministration til telekommunikation

7(c)-I: Elektriske og elektroniske komponenter indeholdende bly i et glas eller keramik bortset fra dielektrisk keramik i kondensatorer, f.eks. piezoelektroniske enheder eller i en matrixforbindelse af glas eller keramik

7(c)-II: Bly i dielektrisk keramik i kondensatorer til en nominel spænding på 125 V AC eller 250 V DC eller højere

8(b): Cadmium og dets forbindelser i elektriske kontakter

8(b)-I: Cadmium og dets forbindelser i elektriske kontakter brugt i:
    ­- afbrydere,
    ­- termisk følingsudstyr,
    ­- termiske motorbeskyttere (undtagen hermetiske termiske motorbeskyttere)
    ­- AC-afbrydere klassificeret til:
    ­- 6 A og mere ved 250 V AC og mere, eller
    ­- 12 A og mere ved 125 V AC og mere,
    ­- DC-afbrydere klassificeret til 20 A og mere ved 18 V DC og mere, og
    ­- afbrydere til brug ved spændingsforsyningsfrekvens ≥ 200 Hz.

 

Hos SMC har vi forpligtet og til Green Procurement

SMC erkender, at bevarelsen af Jordens miljø er en af de vigtigste udfordringer for menneskeheden, og at vores bidrag er at udvikle og levere miljøvenlige produkter.

Denne forpligtelse er oversat til følgende syv principper:

 • Nedbringning af miljøskadelige indholdsstoffer 
 • Nedbringning af støj, vibrationer og lugte 
 • Fokus på energieffektive produkter
 • Bevarelse af naturressourcer
 • Hensyntagende transport og emballering
 • Hensyntagende bortskaffelse
 • Videregivelse af information om grønne aktiviteter.
 

Ovenstående er vores fortolkning baseret på lovbestemmelser fra juni 2021.

Kunder, der køber SMC-produkter til brug i RoHS-kompatibelt udstyr, bør studere direktivet for at forstå deres juridiske forpligtelser.