Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC

RoHS-direktivet

Fordi vi interesserer os for vores omverden

RoHS-direktiv 2011/65/EU
Europæisk forordning om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer (RoHS) i elektrisk og elektronisk udstyr, som ophævede direktiv 2002/95/EF. Også kendt som "blyfri"-direktivet, har RoHS et ret simpelt formål: At begrænse brugen af følgende seks farlige stoffer:

Bly: 1000 ppm eller mindre
Kviksølv: 1000 ppm eller mindre
Cadmium: 100 ppm eller mindre
Hexavalent chrom: 1000 ppm eller mindre
Polybromerede biphenyler (PBB): 1000 ppm eller mindre
Polybromerede diphenylethere (PBDE): 1000 ppm eller mindre.
Siden direktivet blev fuldt implementeret i 2006, har SMC aktivt arbejdet på gradvist at tilpasse alle vores produkter i henhold til direktivet.

 

Identifikation af RoHS-kompatible produkter

RoHS-kompatible produkter identificeres ved hjælp af RoHS- eller G-mærket i kataloget, på produktet eller emballagemærkaterne.

 

                                

 

 

Anvendelser/materialer undtagne for SMC-produkter:

 • Elektriske og elektroniske komponenter, der indeholder bly i glas- eller keramikdele
 • Bly som legeringselement i stål til bearbejdning
 • Kobberlegering
 • Bly som legeringselement i aluminium
 • Bly i loddetin med højt smeltepunkt
 • Bly i lejekapper og bøsninger til kompressorer, der indeholder kølemiddel, som anvendes i (HVACR) applikationer
 • Cadmium og cadmiumforbindelser i elektriske kontakter.
 

Hos SMC har vi forpligtet os til grønne indkøb

Hos SMC anerkender vi, at beskyttelsen af jordens miljø er en af de vigtigste udfordringer, som menneskeheden står overfor, og at vores bidrag er at udvikle og levere miljøvenlige produkter.

Denne forpligtelse er omsat til følgende syv principper:

 • Reduktion af miljøskadelige komponenter
 • Reduktion af støj, vibration og lugt
 • Fokus på energibesparende produkter
 • Bevarelse af naturressourcer
 • Miljøvenlig transport og emballering
 • Miljøvenlig bortskaffelse
 • Oplysninger om grønne aktiviteter.
 

Ovennævnte oplysninger er vores fortolkning baseret på lovbestemmelser fra august 2017.

Kunder, der køber nye produkter til brug i RoHS-kompatibelt udstyr, bør nærlæse direktivet for at forstå deres retlige forpligtelser.