Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

RoHS direktiva

EU Direktiva 2011/65/EU

EU direktiva 2011/65/EU (RoHS)
Europska direktiva za ograničavanje upotrebe određenih opasnih supstanci (Restriction of the use of certain Hazardous Substances, RoHS) u električnoj i elektroničkoj opremi. Ona je zamjenila direktivu 2002/95/EC, poznatiju kao ''bezolovna" direktiva. RoHS ima sasvim jednostavan cilj, smanjiti uporabu sljedećih 6 opasnih tvari:

Olovo: 1000 ppm ili manje
Živa: 1000 ppm ili manje
Kadmij: 100 ppm ili manje
Šestovalentni krom: 1000 ppm ili manje
Polibromirani bifenili (PBB): 1000 ppm ili manje
Polibromirani difenil eter (PBDE): 1000 ppm ili manje.
Obzirom da je direktiva na snazi od 2006. godine, u SMC-u aktivno radimo na prilagođavanju svih naših proizvoda.

 

Moglo bi vas također zanimati

Identifikacija proizvoda sukladnih s RoHS

Proizvodi koji su sukladni s RoHS označeni su simbolom [G] na naljepnici proizvoda i pakiranja.

 

                                

 

 • Proizvodi s CE oznakom su sukladni s RoHS. Ovdje možete pogledati sve proizvode s oznakom CE i njihove certifikate.
 • Za proizvode koji ne sadrže električne i/ili elektroničke komponente, SMC će na zahtjev izdati jamstvo o nekorištenju takvih komponenti.
 

Izuzete aplikacije / materijali SMC-ovih proizvoda:

 • Električne i elektroničke komponente koje sadrže olovo u staklenim ili keramičkim dijelovima
 • Olovo kao element u čeličnim legurama za potrebe strojne obrade
 • Slitine bakra
 • Olovo kao legirni element u aluminijskim legurama
 • Olovo u lemovima s visokim temperaturama taljenja
 • Olovo u blazinicama i košuljicama ležajeva za kompresore s rashladnim sredstvima za uređaje za grijanje, klimatizacije i hlađenje (HVACR)
 • Kadmij i njegove spojeve u električnim kontaktima
 

U SMC-u se zalažemo za ekološku nabavu

SMC prepoznaje kako je zaštita okoliša jedan od najvećih izazova za čovječanstvo i naš doprinos je razvoj i plasman ekološki prihvatljivih proizvoda.

Naša predanost se ogleda u sljedećih sedam principa:

 • Smanjenje uporabe ekološki štetnih supstanci
 • Smanjenje buke, vibracije i mirisa
 • Fokus na energetski učinkovite proizvode
 • Očuvanje prirodnih resursa
 • Optimizacija transporta i pakiranja
 • Pažljivo odlaganje otpada
 • Objavljivanje informacija o ekološkim aktivnostima

Navedeno se odnosi naše tumačenje zakonske regulative iz kolovoza 2017. godine.
Korisnici koji kupuju SMC-ove proizvode za uporabu u opremi sukladnoj s RoHS-om trebali bi proučiti Direktivu kako bi razumjeli svoje zakonske obveze.