Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

RoHS smernice

SMC výrobky spĺňajú požiadavky smernice RoHS

EU smernica 2011/65/EU (RoHS):

Európske nariadenie o obmedzení používania určitých nebezpečných látok (ROHS) v elektrických a elektronických zariadeniach. Nahrádza smernicu 2002/95/EC. Obecne známa ako bezolovnatá smernica, ktorej cieľom je obmedziť používanie šiestich nasledujúcich nebezpečných látok:

Olovo (Pb): 1000 ppm alebo menej
Ortuť (Hg): 1000 ppm alebo menej
Kadmium (Cd): 100 ppm alebo menej
Šesťmocný chróm (Cr6 +): 1000 ppm alebo menej
Polybrómované bifenyly (PBB): 1000 ppm alebo menej
Polybrómované difenylétery (PBDE): 1000 ppm alebo menej.

 • Olovo (Pb)
 • Ortuť (Hg)
 • Kadmium (Cd)
 • Šesťmocný chróm (Cr6 +)
 • Polybrómované bifenyly (PBB)
 • Polybrómované difenylétery (PBDE)

(PBB a PBDE sú používané ako spomaľovače horenia v plastoch)

Od roku 2006, keď smernica plne vstúpila v platnosť, začalo SMC aktívne postupne pracovať na prispôsobení všetkých výrobkov jej obmedzením. Na tejto stránke si môžete vyhľadať všetky SMC výrobky, ktoré vyhovujú RoHS smernici.

Označenie prvkov spĺňajúcich požiadavky smernice RoHS

Prvky spĺňajúci požiadavky smernice RoHS sa označujú symbolom [G] na štítku s objednávacím kódom ako priamo na produkte tak aj na obale.

 

                                

 

 • Produkty s CE označením spĺňajú požadavky smernice RoHS. Tu sú všetky CE certifikované produkty a ich certifikáty.
 • U produktov, ktoré neobsahujú elektrické a / alebo elektronické komponenty, vydá spoločnosť SMC na žiádosť prehlásenie o ich nepoužití

 

Výnimky pre aplikácie / materiály SMC prvkov:

 • Elektrické a elektronické komponenty obsahujúce olovo v sklenených alebo keramických častiach
 • Olovo ako legujúcí prvok v oceli pre účely obrábania zliatiny medi
 • Olovo ako legujúcí prvok v hliníku
 • Olovo v pájke s vysokou teplotou topenia
 • Olovo v ložiskových púzdrach a púzdrach pre kompresory obsahujúce chladivo, ktoré se používají v aplikáciách (HVACR)
 • Kadmium a jeho zlúčeniny v elektrických kontaktoch

Vyššie uvedené informácie ukazujú výklad SMC založený na právnych predpisoch z augusta 2017.
Zákazníci nakupujúci produkty SMC pre použitie v zariadeniach spĺňajúcich požiadavky smernice RoHS by si mali túto smernicu preštudovať, aby poznali svoje zákonné povinnosti.

 

SMC dodržiava zásady ochrany životného prostredia "Green Procurement"

SMC zastává názor, že ochrana životného prostredia je jedna z nejdôležitejších povinností ľudského bytia a jeho prínosom je vyvíjať a dodávať prvky šetrné k životnému prostrediu.

Toto stanovisko je zhrnuté do následujúcich 7 zásad:

 • Obmedzenie použitia nebezpečných látok 
 • Zníženie hlučnosti vibrácíí a zápachu 
 • Zamereaie na prvky pre úsporu energie a médií
 • Ochrana prírodných zdrojov
 • Optimalizácia logistiky
 • Ekologická recyklácia
 • Zverejňovanie informácíí o ekologických aktivitách