Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

RoHS direktiva

Ker nam ni vseeno

RoHS direktiva 2011/65/EU
To se nanaša na evropski predpis za omejevanje uporabe nekaterih nevarnih snovi (RoHS) v električni in elektronski opremi, ki je nadomestil direktivo 2002/95/EC. Splošno znana kot direktiva brez svinca, ima RoHS preprost cilj - omejiti uporabo naslednjih šestih nevarnih snovi:

 • Svinec: 1000 ppm ali manj
 • Živo srebro: 1000 ppm ali manj
 • Kadmij: 100 ppm ali manj
 • Šestvalentni krom: 1000 ppm ali manj
 • Polibromirani bifenili (PBB): 1000 ppm ali manj
 • Polibromirani difenil etri (PBDE): 1000 ppm ali manj

Direktiva je poln učinek dosegla v letu 2006, in SMC aktivno in postopno spreminja in prilagaja svoje izdelke zahtevam direktive.

 

Identifikacija izdelkov, skladnih z RoHS

Izdelki, skladni z RoHS, so na samem izdelku in tudi embalaži označeni s simbolom [G].

 

                                

 

 • Izdelki z oznako CE so vedno skladni tudi z RoHS. Oglejte si vse izdelke z oznako CE in njihove certifikate tukaj.
 • Za izdelke, ki ne vsebujejo električnih in/ali elektronskih komponent, bo SMC na zahtevo izdal garancijo o neuporabi.
 

Izvzete aplikacije/materiali izdelkov SMC:

 • električne in elektronske komponente, ki vsebujejo svinec v steklenih ali keramičnih delih,
 • svinec kot legirni element v jeklih za strojne obdelave,
 • zlitine z bakrom,
 • svinec kot legirni element v aluminiju,
 • svinec v spajkalnih materialih z visokim tališčem,
 • svinec v ležajih in pušah za kompresorje, ki vsebujejo hladilno sredstvo in se uporabljajo v (HVACR) aplikacijah,
 • kadmij in njegove spojine v električnih kontaktih.
 

SMC si prizadeva delovati okolju prijazno.

Pri SMC se zavedamo, da je ohranjanje naravnega okolja eden najpomembnejših izzivov, s katerimi se sooča človeštvo, in da je naš prispevek razvoj in dobava okolju prijaznih izdelkov.

Ta zaveza se zrcali v naslednjih sedmih načelih:

 • zmanjšanje okolju škodljivih sestavnih delov,
 • zmanjšanje hrupa, vibracij in neprijetnega vonja,
 • osredotočanje na energijsko učinkovite izdelke,
 • ohranjanje naravnih virov,
 • premišljen transport in pakiranje,
 • premišljena razgradnja,
 • razkritje informacij o zelenih dejavnostih.