Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Izjava o omejitvi odgovornosti

SMC INDUSTRIJSKA AVTOMATIKA d.o.o. ne sprejema nobenega jamstva za popolnost, pravilnost in aktualnost informacij, ki se nahajajo na tej spletni strani.
SMC INDUSTRIJSKA AVTOMATIKA d.o.o. si izrecno pridržuje pravico do spremembe delov spletne strani ali celotne ponudbe brez posebnega obvestila, do dopolnjevanja ali brisanja vsebine in do začasne ali trajne prekinitve objave.

Za preko ponujenih povezav dosegljive spletne strani, njihova celotna vsebina in prikazi vključno z nadaljnjimi povezavami, izključno odgovarja njihov ponudnik.

Ta izjava o omejitvi odgovornostije sestavni del spletne strani.

Več informacij