Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Avtorske pravice

Avtorske pravice SMC INDUSTRIJSKA AVTOMATIKA d.o.o

Vse pravice so pridržane. Vse slike, grafike, besedila, zvočne, video in animacijske datoteke na tej spletni strani so predmet avtorskih pravic oz. drugih zakonov za zaščito intelektualne lastnine. Razmnoževanje, spreminjanje ali uporaba v drugih elektronskih ali tiskanih publikacijah ni dovoljena brez predhodnega izrecnega soglasja SMC-ja.

Prenos CAD datotek

Poleg zgoraj navedene določbe se lahko nabor SMC podatkov uporablja samo za izrecno predvideno uporabo (ali projekt). Za vsako drugo uporabo (zlasti uporaba pri drugih projektih, spremembe vsebine trenutnega projekta ali za druge namene, za katere SMC ni izrecno zagotovil podatkov), je potrebna pisna odobritev SMC-ja.

Vsaka nepooblaščena sprememba ali ponovna uporaba podatkov je na lastno odgovornost in hkrati se strinjate, da SMC ne odgovarja za morebitne odškodninske zahtevke, pravna oškodovanja, izgube, stroške in odvetniške stroške, ki so posledica nepooblaščene spremembe ali uporabe zapisov.

Ker lahko tretje osebe spreminjajo CAD podatke, shranjene v elektronski obliki namerno ali kako drugače, brez predhodnega obvestila ali navedbe omenjenih sprememb, si SMC pridržuje pravico, da odstrani vse navedbe o lastništvu in /ali vpletenosti v gradivo iz vsakega elektronskega medija, ki ni v njegovi lasti.

 

Več informacij