Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Demo piloti II. 2018

Projekt AUTOPILOT (sAmo Učljivi hiTrO PrILagOdljivi sTroji)

Podjetje SMC INDUSTRIJSKA AVTOMATIKA d.o.o. je v sodelovanju s konzorcijskimi partnerji

  • Lama Avtomatizacija d.o.o.
  • TIPTEH d.o.o.
  • Audax d.o.o.

v sklopu razpisa DEMO PILOTI II. 2018, kot partner, pristopilo k razvojnemu projektu:

»Samo učljivi, hitro prilagodljivi stroji za avtomatizirano izdelavo in sestavo različnih skupin izdelkov ter integrabilnostjo v platformo Industrije 4.0«

Akronim projekta: AUTOPILOT (sAmo Učljivi hiTrO PrILagOdljivi sTroji)

Vrednost sofinanciranja: 1.415.574.64 EUR

Tehnološki cilji projekta:

1.  Ustrezna konceptualna zasnova stroja
2.  Učljivo doziranje in pozicioniranje polizelkov in repromateriala
3.  Hitra prilagodljivost in večnamenska uporabnost strojev
4.  Hitra izmenljivost enot in orodij na stroju
5.  Takojšna, namenska in neposredna izdelava orodij za sestavo potencialno novih izdelkov na strojih
6.  Bin picking sistem
7.  Možnost oddaljenega dostopa, upravljanja in nadzorovanja delovanja stroja(ev),
8.  Digitalni dvojček
9.  Umetna inteligenca v oblaku s povezavo v realni svet (PLC – OPC UA – SCADA – IoT – Storage– MES – ERP – ARIS)
10. Avtomatski zajem podatkov iz različnih virov IoT
11. IoT
12. Big Data

Glavni rezultat projekta:

Nov proizvod z visoko dodano vrednostjo namenjen globalnemu trgu: Samo učljivi , hitro prilagodljivi stroji za avtomatizirano izdelavo in sestavo različnih skupin izdelkov ter integrabilnostjo v platformo Industrije 4.0.

Vmesni rezultati:

1. Razvit digitalni dvojček
2. Razvit senzorski sistem
3. Razviti IoT sistem za brezžično povezljivost
4. Razvite optimizacijske metode na osnovi AI
5. Razvit sistem obogatene resničnosti
6. Razvit bin-picking
7. Demonstracija in evalvacija v realnem okolju

Vsebinska umestitev projekta

Projekt sodi v S4 ToP Tovarne prihodnosti, HOM Tehnologija vodenja, HOM Robotika, fokusno področje Inteligentni sistemi vodenja, področje Distribuirani sistemi vodenja in IoT; fokusno področje Robotski sistemi in komponente; področje napredno robotsko vodenje; fokusno področje Pametna mehatronska orodja; področje Kompleksni mehatronski sistemi s funkcijami spremljanja procesnih parametrov, regulacijo delovanja in komunikacije s stroji, pod področje Povezava simulacijskih orodij s proizvodnimi stroji za optimizacijo proizvodnje.

Sofinanciranje

Operacija je delno financirana s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 1.2: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«.

Več o tem lahko preberete na spletni strani evropske kohezijske politike v Sloveniji.

SMC_SI_investiciski skladi 2.JPG