Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

RoHS-richtlijn

2011/65/EU en gedelegeerde richtlijn (EU) 2015/863

De RoHS-richtlijn 2011/65/EU en de gedelegeerde richtlijn (EU) 2015/863 hebben betrekking op de Europese regelgeving voor de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. 

RoHS heeft een eenvoudig doel: het beperken van het gebruik van onderstaande tien gevaarlijke stoffen en het beperken van de maximale concentratiewaarden die zijn toegestaan voor het gewicht in homogene materialen. 

Voor onderstaande stoffen gelden beperkingen:

 • Lood (0,1%)
 • Kwik (0,1%)
 • Cadmium (0,1%)
 • Chroom-6 (0,1%)
 • Polybroombifenylen (PBB's) (0,1%)
 • Polygebromeerde difenylethers (PBDE's) (0,1%)
 • Bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) (0,1%)
 • Benzylbutylftalaat (BBP) (0,1%)
 • Dibutylftalaat (DBP) (0,1%)
 • Di-isobutylftalaat (DIBP) (0,1%).
   

U heeft misschien ook interesse in

Identificatie van producten die voldoen aan de RoHS-richtlijn

1. Producten die voldoen aan RoHS

Producten die voldoen aan de RoHS 6 norm voor stoffen (lood, kwik, cadmium, Chroom-6, PBB, PBDE) hebben een ‘G’ markering.

Producten die voldoen aan de RoHS 10 norm voor stoffen hebben een ‘H’ markering. Het is mogelijk dat producten met een ‘G’ markering voldoen aan de RoHS 10 norm.

 • Producten met een naamplaat hebben ‘G’, ‘H’ markeringen naast het serienummer op de naamplaat.
 • Er is een ‘G’, ‘H’ markering op het label van de verpakking.

Identificatiecode voor RoHS-identificatie van het productlabel
Schrijf ‘G’, ‘H’ op het label van producten die voldoen aan RoHS.

                          

2. De CE-markering is toegevoegd aan producten met elektrische en/of elektronische componenten
Voor producten die geen elektrische en/of elektronische componenten bevatten, geeft SMC op uw verzoek de verklaring van producten buiten het toepassingsgebied af.

Bekijk hier alle producten met CE-markering en hun certificaten.

Categorieën elektrische en elektronische apparatuur die onder de RoHS-richtlijn vallen:

 1. Grote huishoudelijke apparaten
 2. Kleine huishoudelijke apparaten
 3. IT- en telecommunicatieapparatuur
 4. Consumentenapparatuur
 5. Verlichtingsapparatuur
 6. Elektrisch en elektronisch gereedschap
 7. Speelgoed, ontspannings- en sportapparatuur
 8. Medische apparaten
 9. Monitoring- en regelinstrumenten, inclusief industriële monitoring- en regelinstrumenten.
 10. Automatische verdelers.
 11. Andere EEA die niet onder een van bovenstaande categorieën vallen.

SMC-producten vallen in categorie 9 en 11.

Vrijgestelde toepassingen/materialen van SMC-producten:

 • 6(a): Lood als legeringselement in staal voor verwerkingsdoeleinden en in gegalvaniseerd staal dat niet meer dan 0,35 gewichtsprocent lood bevat.
 • 6(b): Lood als legeringselement in aluminium dat niet meer dan 0,4 gewichtsprocent lood bevat.
 • 6(c): Koperlegering met een loodgehalte tot 4 gewichtsprocent.
 • 7(a): Lood in soldeer met een hoog smeltpunt (d.w.z. loodhoudende legeringen met 85 gewichtsprocent of meer lood).
 • 7(b): Lood in soldeer voor servers, opslag- en array-opslagsystemen, netwerk infrastructuurapparatuur voor schakeling, signaalverwerking, transmissie en netwerkbeheer voor telecommunicatie.
 • 7(c)-I: Elektrische en elektronische onderdelen die lood bevatten in een glas of een keramiek, anders dan dilektrische keramiek in condensatoren, bv. piëzo-elektronische inrichtingen, of in een glas- of keramische matrixverbinding.
 • 7(c)-II: Lood in dilectrische keramiek in condensatoren voor een nominale spanning van 125 V wisselstroom of 250 V gelijkstroom of hoger.
 • 8(b): Cadmium en cadmiumverbindingen in elektrische contacten.

SMC zet zich in voor duurzame inkoop

SMC onderkent dat de bescherming van het milieu één van de grootste menselijke uitdagingen is. Wij moeten daarom bijdragen aan het ontwikkelen en leveren van producten die niet schadelijk voor het milieu zijn.

Wij laten onze betrokkenheid zien op basis van zeven principes:

 • Minder componenten die schade aan het milieu toebrengen
 • Minder lawaai, trillingen en stank
 • Aandacht voor energie-efficiënte producten
 • Behoud van natuurlijke hulpbronnen
 • Goed doordachte verpakkingen en transport
 • Verantwoorde verwijdering aan het einde van de levensduur
 • Openbaarmaking van informatie over ecologische activiteiten.

Deze principes zijn onze interpretatie op basis van de wettelijke regelgeving per 22 juli 2021. Klanten die SMC-producten aanschaffen voor gebruik in apparatuur die voldoet aan de RoHS-richtlijn, dienen kennis te nemen van deze richtlijn in verband met hun wettelijke verplichtingen.