Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

RoHS-richtlijn

Omdat het wat uitmaakt

RoHS-richtlijn 2011/65/EU
Deze richtlijn heeft betrekking op de Europese regelgeving voor de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. 

RoHS heeft een eenvoudig doel: het beperken van het gebruik van onderstaande tien gevaarlijke stoffen en het beperken van de maximale concentratiewaarden die zijn toegestaan voor het gewicht in homogene materialen.

Lood (0,1%)
Kwik (0,1%)
Cadmium (0,1%)
Chroom-6 (0,1%)
Polybroombifenylen (PBB's) (0,1%)
Polygebromeerde difenylethers (PBDE's) (0,1%)
Bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) (0,1%)
Benzylbutylftalaat (BBP) (0,1%)
Dibutylftalaat (DBP) (0,1%)
Di-isobutylftalaat (DIBP) (0,1%).
 

Identificatie van producten die aan RoHS voldoen

Producten die aan RoHS voldoen en hun verpakkingen zijn voorzien van het symbool [G] of [H] op zowel het product als de verpakking.

 

                           

 • Producten met de CE-markering voldoen aan RoHS. Bekijk alle producten met CE-markering en hun certificaten hier.
 • Voor producten die geen elektrische en/of elektronische componenten bevatten, geeft SMC op uw verzoek de verklaring van producten buiten het toepassingsgebied af.

Categorieën elektrische en elektronische apparatuur die onder de RoHS-richtlijn vallen:

 1. Grote huishoudelijke apparaten
 2. Kleine huishoudelijke apparaten
 3. IT- en telecommunicatieapparatuur
 4. Consumentenapparatuur
 5. Verlichtingsapparatuur
 6. Elektrisch en elektronisch gereedschap
 7. Speelgoed, ontspannings- en sportapparatuur
 8. Medische apparaten
 9. Monitoring- en regelinstrumenten, inclusief industriële monitoring- en regelinstrumenten.
 10. Automatische verdelers.
 11. Andere EEA die niet onder een van bovenstaande categorieën vallen.

SMC-producten vallen in categorie 9 en 11.

Vrijgestelde toepassingen/materialen van SMC-producten:

 • 6(a): Lood als legeringselement in staal voor verwerkingsdoeleinden en in gegalvaniseerd staal dat niet meer dan 0,35 gewichtsprocent lood bevat.
 • 6(a)-I: Lood als legeringselement in staal voor verwerkingsdoeleinden dat niet meer dan 0,35 gewichtsprocent lood bevat. De thermisch verzinkte stalen onderdelen die per batch zijn vervaardigd, bevatten niet meer dan 0,2 gewichtsprocent lood.
 • 6(b): Lood als legeringselement in aluminium dat niet meer dan 0,4 gewichtsprocent lood bevat.
 • 6(b)-I: Lood als legeringselement in aluminium dat niet meer dan 0,4 gewichtsprocent lood bevat op voorwaarde dat het afkomstig is van de recycling van loodhoudend aluminiumschroot.
 • 6(b)-II: Lood als legeringselement in aluminium voor verwerkingsdoeleinden, met een loodgehalte van maximaal 0,4 gewichtsprocent.
 • 6(c): Koperlegering met een loodgehalte tot 4 gewichtsprocent.
 • 7(a): Lood in soldeer met een hoog smeltpunt (d.w.z. loodhoudende legeringen met 85 gewichtsprocent of meer lood).
 • 7(b): Lood in soldeer voor servers, opslag- en array-opslagsystemen, netwerk infrastructuurapparatuur voor schakeling, signaalverwerking, transmissie en netwerkbeheer voor telecommunicatie.
 • 7(c)-I: Elektrische en elektronische onderdelen die lood bevatten in een glas of een keramiek, anders dan dilektrische keramiek in condensatoren, bv. piëzo-elektronische inrichtingen, of in een glas- of keramische matrixverbinding.
 • 7(c)-II: Lood in dilectrische keramiek in condensatoren voor een nominale spanning van 125 V wisselstroom of 250 V gelijkstroom of hoger.
 • 8(b): Cadmium en cadmiumverbindingen in elektrische contacten.
 • 8(b)-I: Cadmium en cadmiumverbindingen in elektrische contacten gebruikt in:
      - stroomonderbrekers;
      - thermische regelaars;
      - thermische motorbeveiligingen (met uitzondering van hermetische thermische
        motorbeveiligingen);
      - wisselstroomschakelaars van:
      - 6 A en meer bij 250 V AC en meer of   
      - 12 A en meer bij 125 V AC en meer
      - gelijkstroomschakelaars van 20 A en meer bij 18 V gelijkstroom en meer en
     -  schakelaars voor gebruik bij een voedingsfrequentie van ≥ 200 Hz.

SMC zet zich in voor duurzame inkoop

SMC onderkent dat de bescherming van het milieu één van de grootste uitdagingen in het bestaan van de mensheid is. Wij moeten daarom bijdragen aan het ontwikkelen en leveren van producten die niet schadelijk voor het milieu zijn.

Wij laten onze betrokkenheid zien op basis van zeven principes:

 • Minder componenten die het milieu schade toebrengen
 • Minder lawaai, trillingen en stank
 • Aandacht voor energie-efficiënte producten
 • Behouden van natuurlijke hulpbronnen
 • Goed doordachte verpakkingen en transport
 • Verantwoorde verwijdering aan het einde van de levensduur
 • Openbaarmaking van informatie over ecologische activiteiten.

Deze principes zijn onze interpretatie op basis van de wettelijke regelgeving per juni 2021. Klanten die SMC-producten aanschaffen voor gebruik in apparatuur die voldoet aan de RoHS-richtlijn, dienen kennis te nemen van deze richtlijn om hun wettelijke verplichtingen te begrijpen.