Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Wij respecteren de privacy van uw gegevens

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht: de belangrijkste wettelijke wijziging in de privacy van gegevens in twintig jaar.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vervangt de richtlijn bescherming persoonsgegevens (95/46/EG) die is opgesteld om Europese privacywetten te harmoniseren, privacygegevens van EU-burgers te beschermen en te autoriseren en nieuw beleid te bepalen hoe organisaties in Europa omgaan met de privacy van data.

SMC zorgt dat zowel de onderneming als de Europese vestigingen voldoen aan de gewijzigde wetgeving. In het belang van transparantie en autorisatie van gegevens zijn alle personen die zijn opgenomen in de database van onze nieuwsbrief benaderd vanwege hun recht om hierover te beslissen.

Bekijk hier onze Data Privacy Verklaring.

Algemene informatie over de AVG vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt erop vertrouwen dat uw gegevens veilig zijn bij ons.

Het SMC team