Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

RoHS-richtlijn

Omdat het wat uitmaakt

RoHS-richtlijn 2011/65/EU
Deze richtlijn heeft betrekking op de Europese regelgeving voor de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. De richtlijn vervangt Richtlijn 2002/95/EC. Ook wel bekend als de 'loodvrijrichtlijn', heeft RoHS als doel om het gebruik van de volgende zes gevaarlijke stoffen te beperken:

Lood: 1000 ppm of minder
Kwik: 1000 ppm of minder
Cadmium: 100 ppm of minder
Chroom-6: 1000 ppm of minder
polybroombifenylen (PBB's): 1000 ppm of minder
polygebromeerde difenylethers (PBDE's): 1000 ppm of minder.
Sinds de Richtlijn volledig van kracht werd in 2006, werken we er bij SMC actief naar toe om al onze producten eraan te laten voldoen.

 

Identificatie van producten die aan RoHS voldoen

Producten die aan RoHS voldoen en hun verpakkingen, zijn voorzien van het symbool [G] op zowel het product als de verpakking.

 

                                

 

 • Producten met de CE-markering voldoen aan RoHS. Bekijk alle producten met CE-markering en hun certificaten hier.
 • Voor producten die geen elektrische en/of elektronische componenten bevatten, geeft SMC op uw verzoek de verklaring van producten buiten het toepassingsgebied af.
 

Vrijgestelde toepassingen/materialen van SMC-producten:

 • elektrische en elektronische componenten die glazen of keramische onderdelen met lood bevatten
 • lood als legeringselement in staal voor machinale bewerkingen
 • koperlegeringen
 • lood als legeringselement in aluminium
 • lood in soldeersel met een hoog smeltpunt
 • lood in de lagerhuizen en -bussen van compressors koelmiddel bevatten voor gebruik in HVACR-toepassingen
 • cadmium en zijn samenstellingen in elektrische contacten.
 

SMC zet zich in voor duurzame inkoop

SMC erkent dat de bescherming van het milieu op aarde één van de grootste uitdagingen in het bestaan van de mensheid is en dat wij moeten bijdragen aan het ontwikkelen en leveren van producten die niet schadelijk voor het milieu zijn.

Ons engagement vertaalt zich in de volgende zeven principes:

 • Verminderen van componenten die het milieu schade toebrengen
 • Verminderen van lawaai, trillingen en stank
 • Nadruk op energie-efficiënte producten
 • Conservering van natuurlijke hulpbronnen
 • Goed doordachte verpakkingen en transport
 • Verantwoorde verwijdering aan het einde van de levensduur
 • Het bieden van informatie over ecologische activiteiten.
 

De bovenstaande punten reflecteren onze interpretatie op basis van de wettelijke regelgeving per augustus 2017.
Klanten die SMC-producten aanschaffen voor gebruik in apparatuur die voldoet aan de RoHS-richtlijn, dienen deze te bestuderen voor meer informatie over hun wettelijke verplichtingen.