Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

RoHS-richtlijn

Omdat het wat uitmaakt

RoHS-richtlijn 2011/65/EU

Dit verwijst naar de Europese verordening betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen (RoHS) in elektrische en elektronische apparatuur.

RoHS heeft een vrij eenvoudig doel: het gebruik van de volgende tien gevaarlijke stoffen en de maximaal toelaatbare concentraties ervan in gewichtsprocent in homogene materialen beperken:

Lood (0,1 %)
Kwik (0,1 %)
Cadmium (0,01 %)
Zeswaardig chroom (0,1 %)
Polybroombifenylen (PBB's) (0,1 %)
Polybroomdifenylethers  (PBDE) (0,1 %)
Bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) (0,1 %)
Butylbenzylftalaat (BBP) (0,1 %)
Dibutylftalaat (DBP) (0,1 %)
Diisobutylftalaat (DIBP) (0,1 %)

 

U bent misschien ook geïnteresseerd in

Identificatie van RoHS-conforme producten

RoHS-conforme producten worden aangeduid met het symbool [G] of [H] op de etiketten van het product en de verpakking.

 

Categorieën elektrische en elektronische apparatuur die onder de RoHS-richtlijn vallen. 
 

 1. Grote huishoudelijke apparaten.

 2. Kleine huishoudelijke apparaten.

 3. IT- en telecommunicatieapparatuur.

 4. Consumentenapparatuur.

 5. Verlichtingsapparatuur.

 6. Elektrisch en elektronisch gereedschap.S

 7. Speelgoed, ontspannings- en sportapparatuur.

 8. Medische apparatuur.

 9. Monitoring en controle-instrumenten, met inbegrip van industriële controle- en controle-instrumenten.

 10. Automaten.

 11. Andere EEA die niet onder een van de bovenstaande categorieën valt.

SMC-producten vallen in categorie 9 en 11.

 

Vrijgestelde toepassingen/materialen van SMC-producten

6(a): Lood als legeringselement in staal voor verwerkingsdoeleinden en in gegalvaniseerd staal met ten hoogste 0,35 gewichtsprocent lood

6(a)-I: Lood als legeringselement in staal voor verwerkingsdoeleinden dat niet meer dan 0,35 gewichtsprocent lood bevat en in thermisch verzinkte stalen onderdelen die niet meer dan 0,2 gewichtsprocent lood bevatten

6(b): Lood als legeringselement in aluminium dat niet meer dan 0,4 gewichtsprocent lood bevat

6(b)-I: Lood als legeringselement in aluminium dat niet meer dan 0,4 gewichtsprocent lood bevat, op voorwaarde dat het afkomstig is van de recycling van loodhoudend aluminiumschroot

6(b)-II: Lood als legeringselement in aluminium voor verwerkingsdoeleinden met een loodgehalte van ten hoogste 0,4 gewichtsprocent

6(c): Koperlegering met een loodgehalte tot 4 gewichtsprocent

7(a): Lood in soldeer met een hoog smeltpunt (d.w.z. loodhoudende legeringen met 85 gewichtsprocent of meer lood)

7(b): Lood in soldeer voor servers, opslag- en array-opslagsystemen, netwerkinfrastructuurapparatuur voor schakeling, signaalverwerking, transmissie en netwerkbeheer voor telecommunicatie

7(c)-I: Elektrische en elektronische onderdelen die lood bevatten in een glas of een keramiek, anders dan diëlektrische keramiek in condensatoren, bv. piëzo-elektronische inrichtingen, of in een glas- of keramische matrixverbinding

7(c)-II: Lood in diëlektrische keramiek in condensatoren voor een nominale spanning van 125 V wisselstroom of 250 V gelijkstroom of hoger

8(b): Cadmium en cadmiumverbindingen in elektrische contacten

8(b)-I: Cadmium en cadmiumverbindingen in elektrische contacten gebruikt in:
    - stroomonderbrekers,
    - thermisch reagerende regelaars,
    - thermische motorbeveiligingen (met uitzondering van hermetische thermische motorbeveiligingen),
    - wisselstroomschakelaars van
    - 6 A en meer bij 250 V wisselstroom en meer, of
    - 12 A en meer bij 125 V wisselstroom en meer,
    - gelijkstroomschakelaars van 20 A en meer bij 18 V gelijkstroom en meer, en
    - schakelaars voor gebruik bij voedingsfrequentie ≥ 200 Hz.

 

Bij SMC zetten wij ons in voor Groen inkopen

SMC erkent dat het behoud van het milieu op aarde een van de belangrijkste uitdagingen voor de mensheid is en dat het onze bijdrage is om milieuvriendelijke producten te ontwikkelen en te leveren.

Dit engagement wordt vertaald in de volgende zeven principes:

 • Vermindering van componenten die schadelijk zijn voor het milieu
 • Vermindering van lawaai, trillingen en stank
 • Focus op energy-efficiency products
 • Behoud van natuurlijke hulpbronnen
 • Doordacht transport en verpakking
 • Zorgvuldige verwijdering
 • Openbaarmaking van informatie over groene activiteiten.
 

Het bovenstaande toont onze interpretatie op basis van wettelijke voorschriften per juni 2021.
Klanten die SMC-producten kopen voor gebruik in RoHS-conforme apparatuur, dienen de richtlijn te bestuderen om hun wettelijke verplichtingen te begrijpen.