Wybór produktu
×

Przejdź do szczegółów
Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Dyrektywa RoHS

Obojętność jest nam obca

Dyrektywa RoHS 2011/65/EU
Mówimy tu o Dyrektywie 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, która zastąpiła Dyrektywę 2002/95/EC. RoHS ma prosty cel: ograniczyć zastosowanie następujących sześciu substancji:

  • Ołowiu: do 1000 ppm (cząstek na milion) lub mniej 
  • Rtęci: do 1000 ppm lub mniej
  • Kadmu: do 100 ppm lub mniej  
  • Sześciowartościowego chromu: do 1000 ppm lub mniej  
  • Polibromowane bifenyle (PBB): do 1000 lub mniej  
  • Polibromowane etery difenylowe (PBDE): do 1000 ppm lub mniej.

Od kiedy Dyrektywa weszła w życie, pracujemy niestrudzenie, aby wszystkie nasze produkty były z nią zgodne.

 

Identyfikacja produktów zgodnych z RoHS.

Produkty zgodne z RoHS są oznaczone symbolem [G] na etykiecie produktu i opakowania oraz oznaczone symbolem RoHS w katalogach na pierwszej stronie.

 

                                

 

Wyłączone zastosowania/materiały produktów SMC:

 • Komponenty elektryczne i elektroniczne zawierające ołów w szkle lub elementach ceramicznych
 • Ołów jako część stopu w stali na potrzeby obróbki mechanicznej
 • Stopy miedzi
 • Ołów jako część stopu aluminium
 • Ołów w stopach lutowniczych o wysokim punkcie topienia
 • Ołów w panewkach i tulejach łożyskowych sprężarek zawierających czynnik chłodniczy stosowany w aplikacjach HVACR
 • Kadm i jego związki w stykach elektrycznych.
 

SMC jest zaangażowane w dobro środowiska

W SMC wierzymy, że opieka nad środowiskiem naszej planety to największe i najważniejsze wyzwanie stojące przed ludzkością. Nasz wkład to rozwój i dostarczanie produktów przyjaznych środowisku.

Zaangażowanie to przekłada się na następujących siedem zasad:

 • Redukcja komponentów szkodliwych
 • Redukcja  hałasu, wibracji i odoru
 • Zorientowanie na produkty energooszczędne
 • Zachowanie zasobów naturalnych
 • Zrównoważony transport i pakowanie
 • Rozważna utylizacja
 • Udostępnianie informacji o pro-ekologicznych działaniach.

Powyższe informacje stanowią naszą interpretację regulacji prawnych aktualnych w sierpniu 2017.

Klienci zaopatrujący się w produkty SMC na potrzeby urządzeń zgodnych z RoHS są zobowiązani do zapoznania się z Dyrektywą, zrozumienia i przestrzegania swoich zobowiązań prawnych.