Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Dyrektywa RoHS

Obojętność jest nam obca

Dyrektywa RoHS 2011/65/EU
Odnosi się to do europejskiego rozporządzenia w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji (RoHS) w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

RoHS ma dość prosty cel: ograniczenie stosowania następujących dziesięciu substancji niebezpiecznych i maksymalnych wartości koncentracji tolerowanych wagowo w jednorodnych materiałach:

Ołów (0,1 %)
Rtęć (0,1 %)
Kadm (0,01 %)
Sześciowartościowy chrom (0,1 %)
Polibromowane bifenyles (PBB) (0,1 %)
Polibromowane etery di fenylowe (PBDE) (0,1 %)
Ftalan di-2-etyloheksylu  (DEHP) (0,1 %)
Ftalan benzylu butylu (BBP) (0,1 %)
Ftalan dibutylu (DBP) (0,1 %)
Ftalan diizobutylu (DIBP) (0,1 %)

 

Możesz być równie zainteresowany

Identyfikacja produktów zgodnych z RoHS

Produkty zgodne z RoHS oznaczone są symbolem [H] na etykiecie produktu i opakowania, dla zgodności produktów z symbolem [G] należy sprawdzić Deklarację Zgodności.

 • Produkty elektryczne ze znakiem CE są zgodne z RoHS. Obejrzyj wszystkie produkty ze znakiem CE i ich certyfikaty.
 • Dla wszystkich produktów, które nie zawierają komponentów elektrycznych lub/i elektronicznych, SMC wystawia odpowiednie certyfikaty na żądanie.

 

Kategorie sprzętu elektrycznego i elektronicznego (EEE) objętego dyrektywą RoHS

 1. Duże urządzenia gospodarstwa domowego.

 2. Małe urządzenia gospodarstwa domowego.

 3. Sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny.

 4. Sprzęt konsumencki.

 5. Sprzęt oświetleniowy.

 6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne.

 7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy.

 8. Urządzenia medyczne.

 9. Przyrządy do monitorowania i kontroli, w tym przemysłowe przyrządy do monitorowania i kontroli.

 10. Dozowniki automatyczne.

 11. Inny EEE nieobjęty żadną z powyższych kategorii.

Produkty SMC należą do kategorii 9 i 11.

 

Zwolnione zastosowania/materiały wyrobów SMC

6(a): Ołów jako pierwiastek stopowy w stali do obróbki skrawaniem i w stali galwanizowanej zawierającej do 0,35 % ołowiu wagowo

6(b): Ołów jako pierwiastek stopowy w aluminium zawierający w masie do 0,4 % ołowiu

6(c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu wagowo

7(a): Ołów w stopach lutowniczych typu o wysokiej temperaturze topnienia (tj. stopach na bazie ołowiu zawierających 85 % wagowych ołowiu lub więcej)

7(b): Ołów w stopach lutowniczych serwerów, pamięci masowych i systemów macierzy pamięci, urządzeń infrastruktury sieciowej do przełączania, sygnalizacji, transmisji i zarządzania sieciami telekomunikacyjnymi

7(c)-I: Elektryczne i elektroniczne części składowe zawierające ołów w szkle lub ceramice innej niż dielektryczna ceramika w kondensatorach, np. urządzeniach piezoelektronicznych, lub w szklanych lub ceramicznych składnikach matrycowych

7(c)-II: Ołów w ceramicznym dielektryku w kondensatorach na napięcie znamionowe 125 V AC lub 250 V DC lub wyższe

8(b): Kadm i jego związki w stykach elektrycznych

 

W SMC jesteśmy zaangażowani w Zrównoważone Zamówienia

Firma SMC uznaje, że ochrona środowiska naturalnego Ziemi jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed ludzkością, a naszym wkładem jest opracowywanie i dostarczanie produktów przyjaznych dla środowiska.

Zobowiązanie to przekłada się na siedem poniższych zasad:

 • Redukcja składników szkodliwych dla środowiska
 • Redukcja hałasu, wibracji i zapachu
 • Koncentracja na produktach wydajnych energetycznie
 • Ochrona zasobów naturalnych
 • Przemyślany transport i pakowanie
 • Rozważna utylizacja
 • Publikowanie informacji o działaniach proekologicznych.
 

Powyżej przedstawiono naszą interpretację opartą na przepisach prawnych na czerwiec 2021 roku.
Klienci kupujący produkty SMC do użytku w urządzeniach zgodnych z RoHS powinni zapoznać się z dyrektywą, aby zrozumieć swoje zobowiązania prawne.