Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Prawa Autorskie

Prawa autorskie SMC Industrial Automation Polska Sp. z o.o.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie zdjęcia, grafiki, teksty, pliki dźwiękowe, wideo i animacje na tej stronie są chronione prawem autorskim wzgl. innymi prawami ochrony własności intelektualnej. Kopiowanie, zmiana lub użycie w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych nie jest dozwolone bez wyraźnej zgody SMC Industrial Automation Polska Sp. z o.o.

Przekazywanie plików CAD

W dodatku do powyższego przypisu, pakiety danych SMC mogą być wykorzystywane wyłącznie w określonym celu (lub raczej projektu). Wszelkie inne zastosowania (w szczególności wykorzystanie w innych projektach, wprowadzanie dodatkowych elementów lub zmian w bieżącym projekcie lub używanie do innych celów, na potrzeby których SMC nie przekazało danych) wymagają pisemnej zgody SMC.

Każda nieautoryzowana modyfikacja będzie dokonywana na wyłączną odpowiedzialność osoby modyfikującej, która ręczy za dokonane zmiany i podejmuje się kompensaty ewentualnych strat. SMC nie podlega roszczeniom, odpowiedzialności za urazy, szkody, straty, koszty i opłaty prawnicze wynikające z nieautoryzowanych modyfikacji lub zastosowania materiałów.

Ponieważ osoby trzecie mają możliwość modyfikacji danych CAD przechowywanych w formie elektronicznej, intencjonalnie lub nie, bez ostrzeżenia lub informowania o wprowadzonych zmianach, SMC zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich odniesień do własności, odpowiedzialności i wszelkiego powiązania z każdym elektronicznym medium nie znajdującym się w jego posiadaniu.

Więcej informacji