Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Kalkulator momentu bezwładności

Zapomnij o skomplikowanych obliczeniach

Moment bezwładności lub środek ciężkości wynikający z umieszczenia jednego lub wielu obciążeń można teraz łatwo obliczyć.

Obliczenie rzeczywistego momentu bezwładności zestawu obciążeń ma duże znaczenie, ponieważ błędne obliczenie może prowadzić do przewymiarowania, zmniejszenia lub po prostu niewłaściwego rozwiązania.

Wybierając sposób działania i kierunek montażu, wraz z pozycją (pozycjami) i masą (-ami) ładunku (-ów) jako całości, uzyskasz końcowy i użyteczny wynik. Dane te można następnie wykorzystać w naszym innym oprogramowaniu.

Zacznij dobór

Aktualna wersja programu: Moment of Inertia Calculator v.1.3.05 (88MB)

Dodatkowe narzędzia doborowe

Potrzebujesz informacji na temat siłowników elektrycznych i pneumatycznych SMC?

Odwiedź nasz internetowy katalog produktów i odkryj wszystkie nasze siłowniki elektryczne i pneumatyczne.

 • Środki ostrożności

 • Wymagania systemowe

Środki ostrożności

1. Wyniki wymiarowania i obliczeń uzyskane z tego kalkulatora mogą się różnić od wyników uzyskanych przy użyciu rzeczywistego sprzętu.urządzenia.

2. Podczas korzystania z jakiegokolwiek wyposażenia zawartego w tym kalkulatorze, należy zapoznać się z "Instrukcjami bezpieczeństwa", "Środkami ostrożności", "Szczególnymi środkami ostrożności dotyczącymi produktu" i "Specyfikacjami" opisanymi w instrukcji obsługi urządzeń.

3. Niniejszy Kalkulator oraz urządzenia w nim zawarte mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

4. Firma SMC nie gwarantuje jakości tego kalkulatora, w tym dokładności wyników wymiarowania i obliczeń uzyskanych za pomocą tego kalkulatora.

5. Firma SMC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku używania tego kalkulatora.

Wymagania systemowe

Do korzystania z wersji internetowej zalecane są następujące przeglądarki/wersje:

 • Google Chrome 77.0 lub nowsze wersje
 • Mozilla Firefox 70.0 lub wyższa wersja
 • Microsoft Internet Explorer 11.0 lub nowsza wersja
 • Microsoft Edge 17 lub nowsze wersje
 • Safari 11.0 lub wyższa wersja.

A dla wersji do pobrania zalecane są następujące wymagania systemowe:

 • System operacyjny: Windows 8.1/10 (wersja w okresie wsparcia) (32bit/64bit)
 • Pamięć: 4GB lub wyższaDysk twardy: 500 MB lub więcej wolnego miejsca na dysku
 • Wyświetlacz: 1024 × 768 pikseli lub więcej
 • CPU: Celeron 2GHz lub szybszy.