Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Dane Firmy

SMC Industrial Automation Polska Sp. z o.o.
Ul. Stefana Batorego 10A
Pass, 05-870 Błonie
Tel. (+48) 22 344 40 00
 

 Ogólny adres e-mail: sales@smc.pl

Nr wpisu do KRS: 0000068425 Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy
Krajowego Rejestru Sądowego: XIV wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy 47 890 000,00 złotych
NIP: 521-31-04-631
Nr konta bankowego: 06 1240 6247 1111 0000 4978 9016

 

Dyrektor Zarządzający
Piotr Żuromski

Główny udziałowiec
SMC Corporation, Japonia

Natura i cel przedsiębiorstwa

Produkcja i sprzedaż komponentów, rozwiązań i usług dla automatyki przemysłowej z układami elektrycznymi i pneumatycznymi. Systemy i seminaria szkoleniowe w zakresie podstawowym i zaawansowanym.

Uwaga na temat języka neutralnego pod względem płci

Ze względu na zrozumienie i jasność tekst na naszej stronie internetowej nie używa męskiej i żeńskiej formy. Niemniej jednak naturalnie chcemy zwrócić się zarówno do kobiet, jak i mężczyzn.

Więcej informacji