Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Troszczymy się o środowisko naturalne

Presja wywierana na ograniczone zasoby naturalne naszej planety oraz wyzwanie, jakim są zmiany klimatu, wymagają od nas wszystkich szybkich i skoordynowanych działań

Nasza planeta ma znaczenie. Ludzie mają znaczenie. Ponieważ troszczymy się o jedno i drugie, działamy w taki sposób, aby stworzyć bardziej zrównoważoną i lepiej współdzieloną przyszłość. Tam, gdzie staramy się zmienić życie ludzi, społeczności i ziemi.

Wierzymy w realizację zrównoważonego rozwoju, aby chronić i ulepszać nasze środowisko

Zmiana przychodzi tylko poprzez ciągłe doskonalenie. Nasz System Zarządzania Środowiskiem stanowi ramy, które pomagają nam osiągnąć nasze cele środowiskowe poprzez konsekwentny przegląd, ocenę i poprawę wyników w zakresie ochrony środowiska.

Najważniejsze aspekty naszych działań na rzecz środowiska:
 • Przeprowadzamy oceny produktów, które są wykorzystywane do projektowania i rozwoju produktów przyjaznych dla środowiska.
 • W ramach inicjatywy zapobiegania globalnemu ociepleniu firma SMC osiągnęła redukcję emisji CO2 na jednostkę produkcji o 11,9% w porównaniu ze średnią siódmego okresu (lata 2017-2019).
 • W ramach inicjatywy mającej na celu oszczędzanie zasobów, SMC osiągnęło 2,2% redukcję ilości odpadów na jednostkę produkcji w porównaniu ze średnią siódmego okresu (lata 2017-2019).
 • Wszystkie grupy regionalne składające się z naszych głównych zakładów produkcyjnych uczestniczyły w akcjach na rzecz zmian klimatycznych organizowanych przez samorządy lokalne i grupy branżowe oraz w działaniach upiększających społeczność, a także prowadziły programy budujące świadomość pracowników.

Kompletne cele środowiskowe, wyniki i ocena.

Ponieważ nasz ślad węglowy ma znaczenie

Emisja CO2 jest priorytetem dla SMC, jako część naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Zrównoważone projektowanie naszych produktów, zwracanie szczególnej uwagi na opracowywanie kompaktowych i lżejszych produktów, które uwzględniają ślad węglowy zarówno w procesie produkcji, jak i na etapie użytkowania.

Ponieważ nasz ślad węglowy ma znaczenie

System Zarządzania Środowiskowego

System Zarządzania Środowiskowego (ang. Environmental Management System - EMS) to zestaw procesów i praktyk umożliwiających organizacji zmniejszenie wpływu na środowisko i zwiększenie efektywności operacyjnej.

Kwestie wewnętrzne i zewnętrzne:
 • Globalne ocieplenie,
 • Reorganizacja zakładów produkcyjnych,
 • Starzejące się zakłady,
 • Stosowanie niebezpiecznych substancji chemicznych.
Potrzeby i oczekiwania zainteresowanych stron:
 • Rozwój produktów przyjaznych dla środowiska,
 • Przestrzeganie praw i przepisów związanych z ochroną środowiska,
 • Intensyfikacja działań zapobiegających zanieczyszczeniom.

Nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój przejawia się...

Zrównoważona fabryka

Achieving production efficiency while alleviating our carbon footprint

xxxxxxxx>

Zrównoważone produkty

Myślenie o planecie już na etapie projektowania produktu

xxxxxxxx>

Odpowiednie dokumenty dotyczące CSR

Ludzie mają znaczenie. Nasza planeta ma znaczenie. Ponieważ troszczymy się o jedno i drugie, działamy tak, aby tworzyć bardziej zrównoważoną i lepiej współdzieloną przyszłość.