Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Kalkulator czasów napełniania / opróżniania zbiorników

Kontrola czasu dla maksymalnej wydajności

Czy Twój obwód pneumatyczny wymaga większego natężenia przepływu lub ciśnienia niż to, które może dostarczyć Twoja linia? Oznacza to, że potrzebujesz zbiornika powietrza, a w takim przypadku musisz znać czas potrzebny na jego napełnienie i opróżnienie. 

Ten kalkulator pomoże Ci określić czas npełniania i opróżniania wybranego zbiornika powietrza, jak również warunki ciśnieniowe i temperaturowe dla zmian izotermicznych i adiabatycznych.

Zacznij dobór

*Aktualna wersja programu: Tank Charge and Discharge Calculator 2.0.01

Przydatne może okazać się również

 • Środki ostrożności

 • Wymagania systemowe

Środki ostrożności

 • Wyniki wymiarowania i obliczeń uzyskane za pomocą tego Oprogramowania mogą różnić się od tych uzyskanych przy użyciu rzeczywistego sprzętu.
 • Firma SMC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z tego Oprogramowania.
 • Niniejsze Oprogramowanie oraz urządzenia w nim zawarty mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
 • Firma SMC nie gwarantuje jakości niniejszego Oprogramowania, w tym dokładności wyników wymiarowania i obliczeń uzyskanych za pomocą niniejszego Oprogramowania.
 • Podczas korzystania ze sprzętu zawartego w niniejszym Oprogramowaniu należy zapoznać się z "Instrukcjami bezpieczeństwa", "Środkami ostrożności", "Szczególnymi środkami ostrożności dotyczącymi produktu" oraz "Specyfikacjami" opisanymi w instrukcji obsługi urządzeń.

Wymagania systemowe

Do korzystania z wersji internetowej zalecane są następujące przeglądarki/wersje:

 • Google Chrome 77.0 lub nowsze wersje
 • Mozilla Firefox 70.0 lub wyższa wersja
 • Microsoft Internet Explorer 11.0 lub nowsza wersja
 • Microsoft Edge 17 lub nowsze wersje
 • Safari 11.0 lub wyższa wersja

A dla wersji do pobrania zalecane są następujące wymagania systemowe:

 • System operacyjny: Windows 8.1/10 (wersja w okresie wsparcia) (32bit/64bit)
 • Pamięć: 4GB lub więcej
 • Dysk twardy: 500 MB lub więcej wolnego miejsca na dysku
 • Wyświetlacz: 1024×768 pikseli lub więcej
 • CPU: Celeron 2GHz lub więcej