Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Oświadczenie / Polityka prywatności

Prawa autorskie

Prawa autorskie 2020 SMC Corporation, SMC Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie obrazy, grafiki, teksty, pliki audio, wideo i animacje zawarte na tej stronie podlegają prawu autorskiemu, a także innym prawom regulującym ochronę własności intelektualnej. Powielanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnej zgody firmy SMC Corporation jest zabronione.

Informacje, nazwy marek i inna zawartość strony internetowej SMC Corporation nie mogą być zmieniane, kopiowane, reprodukowane, sprzedawane, wypożyczane, używane, uzupełniane lub w inny sposób wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody SMC Corporation.

Zrzeczenie się

SMC nie udziela żadnych gwarancji ani nie gwarantuje dokładności lub kompletności ani wyników, jakie można uzyskać w wyniku dostępu i korzystania z Informacji SMC.

SMC wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części strony internetowej lub całej jej oferty bez uprzedzenia, lub do tymczasowego lub trwałego zaprzestania publikacji.

Polityka prywatności danych

Za pośrednictwem naszej witryny internetowej SMC nie będzie gromadzić żadnych danych osobowych o Tobie (np. Imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu lub adresu e-mail), chyba że dobrowolnie zdecydujesz się je nam podać (np. Poprzez rejestrację, ankietę), odpowiednio treści, lub o ile nie jest to inaczej dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych.

Pobierz naszą Politykę prywatności danych.

Korzystanie z plików cookie

W niektórych obszarach SMC wykorzystuje tak zwane pliki cookie, małe pliki tekstowe, które są przechowywane przez przeglądarkę (na przykład Internet Explorer lub Chrome) na Twoim komputerze lub telefonie komórkowym. Umożliwiają one określone funkcje i świadczenie indywidualnych usług. Niektóre pliki cookie używane przez SMC są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. Po zamknięciu okna przeglądarki (sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na terminalu użytkownika i umożliwiają SMC rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas następnej wizyty na stronie internetowej SMC (trwałe pliki cookie).
Użytkownicy mogą ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli informowani o ustawieniach plików cookie, a następnie mogą indywidualnie decydować, czy je zaakceptować, czy też wykluczyć akceptację plików cookie, ogólnie lub w niektórych przypadkach. W przypadku braku akceptacji, funkcjonalność Serwisu SMC i korzystanie z oprogramowania mogą być ograniczone.

Korzystanie z Google Analytics

Niniejsza Witryna korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieciowej firmy Google Inc. („Google”). Google wykorzystuje te informacje, aby ocenić, w jaki sposób korzystasz z Witryny i generować raporty dotyczące aktywności w Witrynie. Google Analytics używa tzw. „Cookies”, czyli plików tekstowych, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę sposobu korzystania z Serwisu.
Informacje generowane przez plik cookie dotyczące korzystania przez Państwa z tej Witryny są z reguły przesyłane na serwer Google w USA w celu przechowywania. Ponieważ w tej Witrynie aktywowana jest anonimizacja adresu IP, Google najpierw skróci Twój adres IP w państwach członkowskich UE lub w innych państwach, które są sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany tylko w wyjątkowych przypadkach.
Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie kojarzony z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Więcej informacji