Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Troszczymy się o ludzi

Przez ludzi, dla ludzi

Nasze produkty i usługi są dostarczane przez międzynarodowych pracowników, dla zróżnicowanej bazy klientów. Dlatego wspieranie równości dla wszystkich, różnorodności i integracji jest kluczowym elementem etyki SMC.
Grupa SMC jest zintegrowanym członkiem społeczeństwa i ponosimy odpowiedzialność społeczną za to, aby być poza zyskiem i przyczyniać się do solidnego rozwoju gospodarczego społeczeństw.
Staramy się szeroko angażować w społeczności, w których działamy, postępując etycznie zgodnie z poniższymi zasadami:

Nasze zobowiązanie do przestrzegania zasad etyki przejawia się w...

Trosce o naszych pracowników

Bezpieczeństwo, dobre samopoczucie i rozwój członków naszego zespołu

Trosce o naszych pracowników

Dbaniu o nasze lokalne społeczności

Jako część naszego naturalnego wkładu w rozwój społeczeństwa

Dbaniu o nasze lokalne społeczności

Trosce o przyszłość inżynierii

Wierzymy i inwestujemy w przyszłych inżynierów

xxxxxxxx>

Odpowiednie dokumenty dotyczące CSR

Ludzie mają znaczenie. Nasza planeta ma znaczenie. Ponieważ troszczymy się o jedno i drugie, działamy w sposób, który tworzy bardziej zrównoważoną i lepiej współdzieloną przyszłość.