Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Kalkulator charakterystyki natężenia przepływu

Poznaj swoje warunki pracy

Jeśli chcesz odpowiednio zwymiarować obwód pneumatyczny lub płynowy i potrzebujesz znać warunki przepływu powietrza, gazu, pary lub cieczy w układzie, to oprogramowanie jest dla Ciebie idealnym rozwiązaniem..

Dzięki temu kalkulatorowi będziesz w stanie uzyskać informację na temat natężenia przepływu, charakterystyki ciśnieniowej i przewodności dźwiękowej układu, w którym pojedynczy element lub wiele urządzeń jest połączonych szeregowo lub równolegle.

Kalkulator charakterystyki natężenia przepływu pneumatycznego

Kalkulator charakterystyki przepływu cieczy, pary nasyconej i gazu.

Przydatne może okazać się również

 • Środki ostrożności

 • Wymagania systemowe

Środki ostrożności

 1. Wyniki wymiarowania i obliczeń uzyskane za pomocą tego Oprogramowania mogą różnić się od tych uzyskanych przy użyciu rzeczywistego sprzętu.

 2. Podczas korzystania ze sprzętu zawartego w niniejszym Oprogramowaniu należy zapoznać się z "Instrukcjami bezpieczeństwa", "Środkami ostrożności", "Szczególnymi środkami ostrożności dotyczącymi produktu" oraz "Specyfikacjami" opisanymi w instrukcji obsługi urządzeń.Firma SMC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z tego Oprogramowania.

 3. Niniejsze Oprogramowanie oraz urządzenia w nim zawarty mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

 4. Firma SMC nie gwarantuje jakości tego kalkulatora, w tym dokładności wyników wymiarowania i obliczeń uzyskanych za pomocą tego kalkulatora.

 5. Firma SMC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z kalkulatora.

Wymagania systemowe

Do korzystania z wersji internetowej zalecane są następujące przeglądarki/wersje:

 • Google Chrome 77.0 lub nowsze wersje
 • Mozilla Firefox 70.0 lub wyższa wersja
 • Microsoft Internet Explorer 11.0 lub nowsza wersja
 • Microsoft Edge 17 lub nowsze wersje
 • Safari 11.0 lub wyższa wersja

A dla wersji do pobrania zalecane są następujące wymagania systemowe:

 • System operacyjny: Windows 8.1/10 (wersja w okresie wsparcia) (32bit/64bit)
 • Pamięć: 4GB lub więcej
 • Dysk twardy: 500 MB lub więcej wolnego miejsca na dysku
 • Wyświetlacz: 1024×768 pikseli lub więcej
 • CPU: Celeron 2GHz lub więcej