Izbor proizvoda
×

Idi na detalje
Kataloški broj

Moj nalog

×

Kalkulator momenta inercije

Zaboravite na složene proračune

Ukupni momenat inercije ili težište pri postavljanju jednog ili više opterećenja sada se može lako izračunati.

Izračunavanje stvarnog momenta inercije skupa opterećenja je od velike važnosti jer pogrešna računica može dovesti do predimenzionisanja, prekomernih dimenzija ili jednostavno nevažećeg rešenja.

Odabirom vrste pogona i orijentacije postavljanja, zajedno s položajem (položajima) i težinom (težinama) opterećenjem (opterećenjima) u celini, dobićete konačni i korisni rezultat. Ovi podaci se mogu koristiti u našem drugom softveru.

Možda će Vam biti korisno

Trebaju li Vam informacije o SMC-ovim električnim i pneumatskim cilindrima?

Posetite naš on-line katalog proizvoda i otkrijte sve naše električne i pneumatske cilindre.