Izbor proizvoda
×

Idi na detalje
Kataloški broj

Moj nalog

×

Slektor električnih aktuatora

Usredsredite napore na performanse, a ne na proračune

Želite li izbeći previše trošenja vremena na gledanje brojnih kataloga, pokušavajući razumeti grafiku i / ili dovršiti proračune prema predloženim formulama?

Ako je tako, imamo rešenje za Vas. Jednostavno, na jednostavan način. Kako se naši električni aktuatori prilagođavaju Vama, ovi alati za izbor prilagođavaju se Vašim potrebama i pronalaze Vam optimalno električno rešenje. Samo četiri jednostavna koraka ne samo da daju konkretne reference za aktuator i kontroler, već i izračunaju njegove performanse u različitim radnim uslovima. Brzina, radno opterećenje, orijentacija i položaj,  ubrzanja ili usporavanja neki su od parametara koje možete odrediti kako biste postigli pravo SMC električno rešenje.

Na kraju ćete dobiti rezime rezultata sa proizvodom koji ispunjava Vaše zahteve, kao i njegove specifikacije i uslove, a sve u sveobuhvatnom ali lako čitljivom izveštaju.

Lako kao što se i čini.

Započni moj izbor

*Tehnički detalji softvera: Selektor električnih aktuatora

Možda će Vam biti korisno

Trebaju li Vam informacije o SMC-ovim električnim pogonima?

Posetite naš on-line katalog proizvoda i otkrijte naš sveobuhvatni asortiman električnih rešenja koja se prilagođavaju Vama.

 • Series Included

 • Precautions

 • System requirements

Series Included

Električni aktuatori:

 • Električni linearni pogoni – LEF, LEJ, LEL, LEM serija.
 • Električni pogoni sa klipnjačom – LEY, LEYG serija.
 • Električni kompaktni pogoni – LES/LESH serija.
 • Minijaturni električni pogoni – LEPY/LEPS serija.
 • Električni zakretni pogoni – LER Series.
 • Električni hvatači– LEHZ/LEHZJ/LEHF/LEHS serija.

Kontroleri:

 • Kontroler za koračne motore – LECP6/LECA6 Series.
 • Kontroler za koračne motore sa integrisanim upravljačkim panelom – LECP1 serija.
 • Kontroler za koračne motore sa integrisanom funkcijom analize hoda– LECP2 serija.
 • Kontroler za koračne motore, impulsni -  LECPA serija.

AC Servo motor drivers:

 • Impulsni ili pozicioni tip, za inkrementalni enkoder – LECSA serija.
 • Impulsni tip, za apsolutni enkoder– LECSB serija.
 • CC-Link direktni tip – LECSC serija.
 • SSCNET III tip – LECSS serija.
 • SSCNET III/H tip – LECSS-T serija.
 • MECHATROLINK-II tip – LECYM serija.
 • MECHATROLINK-III tip – LECYU serija.

Automatski prekidači, pravljenje po narudžbi i posebne specifikacije su isključene.

Precautions

 • Rezultati određivanja i izračunavanja dobijeni ovim softverom mogu se razlikovati od rezultata dobijenih pomoću stvarne opreme.
 • Kada koristite bilo koju opremu sadržanu u ovom softveru, molimo pročitajte „Uputstva za bezbednost“, „Mere predostrožnosti“, „Specifične mere predostrožnosti“ i „Specifikacije“ opisane u uputstvu za opremu. Ovaj softver i oprema sadržana u njemu podležu promenama bez prethodne najave.
 • SMC ne garantuje kvalitet sa ovim softverom, uključujući i tačnost rezultata dobijenih ovim softverom.
 • SMC nije odgovoran za štetu nastalu korišćenjem ovog softvera.

System requirements

 • Google Chrome 49.0 or later versions.

 • Microsoft Internet Explorer 11.0 or later versions.

 • Mozilla Firefox 50.0 or later versions.

 • Safari 9.1 or later versions.