Izbor proizvoda
×

Idi na detalje
Kataloški broj

Moj nalog

×

Dobrodošli u SMC

Imamo inovativna rešenja koja su Vam potrebna

Gotovo nijedna druga industrija nije obeležena brzim napretkom i promenama kao elektronska industrija. Današnji trendovi su prirodni standardi sutrašnjice. Inovacije obezbeđuju udeo na tržištu i revolucionarna dostignuća karakterišu novu generaciju uređaja.

Da bismo zadovoljili zahteve ove industrije koja se brzo kreće, stavljamo Vam na raspolaganje naš široki portfolio, sa rešenjima za različite aplikacije i procese koji su uključeni u elektronsku industriju. To su:

 U nastavku možete detaljno videti ove procese i naša specifična rešenja za svaki od njih.

Ipak, znamo da standardni modeli ne ispunjavaju uvek Vaše potrebe. Za to računamo sa 5 tehničkih centara, od kojih 2 u Evropi (Velika Britanija i Nemačka) koji pomažu u razvoju prilagođenih rešenja.

Otkrijte više

Posetite naš online katalog proizvoda i otkrijte naša specifična rešenja za Vašu industriju

Dodatne informacije

Proizvodnja poluprovodnika

Proizvodnja poluprovodničkih uređaja je proces koji se koristi za kreiranje integrisanih kola koja se nalaze u svakodnevnim električnim i elektronskim uređajima. To je višestepeni niz fotolitografskih i hemijskih koraka obrade tokom kojih se elektronska kola postepeno stvaraju na pločama od čistog poluprovodnog materijala. Silikon se gotovo uvek koristi, ali se za specijalne primene koriste razni složeni poluprovodnici.

Exhaust line: Process chamber

Ventili visokog vakuma se nalaze u izduvnoj cevi procesne komore. Osim toga, ventili za ultra čiste gasove se koriste za usmeravanje procesnih gasova u procesnu komoru.

Cooling water line

Da bi se optimizirali procesi, temperature pojedinačnih komora (posebno procesne komore) se precizno kontrolišu. U tu svrhu se koriste procesni ventili, prekidači protoka, regulatori pritiska i prekidači pritiska.

Temperature adjustment line

Jedinice za hlađenje i kontrolu temperature se koriste za preciznu kontrolu različitih komora.

Transfer chamber & load-lock chamber

Izduvni vod: Komora za prenos i komora za blokiranje: Ventili visokog vakuma se nalaze u izduvnoj cevi transferne komore.

N2/air suply chamber

Regulatori, prekidači protoka, filteri i ventili za odzračivanje se koriste za glatku ventilaciju komore za prenos. Time se izbegava turbulencija, koja može izazvati vrtloženje čestica.

Laser aplikacije

Većina poluprovodničkih čipova je laserski označena, pružajući trajne, pouzdane i atraktivne oznake u delovima sekunde. Pre pakovanja, silikonske  poluprovodničke pločice se identifikuju korišćenjem visoko kontrolisanih lasera ​​kako bi se izbeglo oštećenje svojstava pločica.

  • Cooling water line

  • Temperature adjustment line

Cooling water line

Da bi se postigli optimalni i konzistentni rezultati, temperatura lasera ​​i optike se precizno kontroliše. U tu svrhu često se koriste procesni ventili, prekidači protoka, regulatori pritiska i prekidači pritiska.

Temperature adjustment line

Termo-chiller ili thermo-con se koriste za preciznu kontrolu lasera ​​i optike. Pogledajte neke od naših portfolio proizvoda ovde: