Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

RoHS Směrnice

SMC prvky splňují požadavky směrnice RoHS

Směrnice RoHS 2011/65/EU
Jedná se o směrnici Evropského parlamentu a Rady o omezení používání některých nebezpečných látek (RoHS) v elektrických a elektronických zařízeních.

RoHS má celkem jednoduchý cíl: omezit používání následujících deseti nebezpečných látek a stanovit maximální tolerované hmotnostní hodnoty koncentrace v homogenních materiálech:

Olovo (0,1 %)
Rtuť (0,1 %)
Kadmium (0,01 %)
Šestimocný chrom (0,1 %)
Polybromované bifenyly (PBB) (0,1 %)
Polybromované difenylethery (PBDE) (0,1 %)
Bis(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (0,1 %)
Butylbenzylftalát (BBP) (0,1 %)
Dibutylftalát (DBP) (0,1 %)
Diisobutylftalát (DIBP) (0,1 %)

 

Mohlo by vás také zajímat

Identifikace výrobků vyhovujících směrnici RoHS

Výrobky vyhovující směrnici RoHS jsou na výrobních štítcích a na obalu označeny symbolem [H], v případě, že je výrobek označen symbolem [G], oveřte si shodu s RoHS v ,,Prohlášení o shodě"

 • Elektrické výrobky se značkou CE vyhovují směrnici RoHS. Zde si můžete prohlédnout všechny výrobky opatřené značkou CE a jejich certifikáty.
 • U výrobků, které neobsahují elektrické a/nebo elektronické součásti, vystaví SMC na požádání certifikát o jejich nepoužívání.

 

Kategorie elektrických a elektronických zařízení podle směrnice RoHS

 1. Velké spotřebiče pro domácnost.

 2. Malé spotřebiče pro domácnost.

 3. IT a telekomunikační zařízení.

 4. Spotřební elektronika.

 5. Osvětlovací zařízení.

 6. Elektrické a elektronické nástroje.

 7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty.

 8. Zdravotnické prostředky.

 9. Monitorovací a kontrolní přístroje včetně průmyslových monitorovacích a kontrolních přístrojů.

 10. Automaty.

 11. Jiná EEZ, která nespadají do žádné z výše uvedených kategorií.

Výrobky SMC spadají do kategorií 9 a 11.

 

Vyňaté aplikace/materiály produktů SMC

6(a): Olovo jako legující prvek v oceli pro účely obrábění a v pozinkované oceli obsahující až 0,35 hmotnostních procent olova

6(b): Olovo jako legující prvek v hliníku obsahující až 0,4 hmotnostních procent olova

6(c): Slitina mědi obsahující až 4 hmotnostních procent olova

7(a): Olovo v pájkách s vysokou teplotou tání (tj. slitiny na bázi olova obsahující 85 hmotnostních procent nebo více olova)

7(b): Olovo v pájkách pro servery, systémy úložišť a úložná pole, zařízení síťové infrastruktury pro přepínání, signalizaci, přenos a správu sítě v telekomunikacích

7(c)-I: Elektrické a elektronické součástky obsahující olovo ve skle nebo keramice jinak než jako keramické dielektrikum v kondenzátorech, např. piezoelektrická zařízení nebo ve směsi skleněné nebo keramické matrice

7(c)-II: Olovo v keramickém dielektriku v kondenzátorech pro jmenovité napětí 125 V AC nebo 250 V DC nebo vyšší

8(b): Kadmium a jeho sloučeniny v elektrických kontaktech

 

SMC se zavazuje k ekologické odpovědnosti

Ve společnosti SMC se zavazujeme k dodávkám ekologických výrobků
SMC uznává, že ochrana životního prostředí Země je jednou z nejdůležitějších výzev, kterým čelí lidská rasa, a že naším příspěvkem je vývoj a dodávka výrobků šetrných k životnímu prostředí.


U vědomí tohoto jsme vytvořili následujících sedm pravidel:

 • Snižovat množství součástí škodlivých pro životní prostředí
 • Snižovat hluku, vibrací a zápachu
 • Snažit se o energeticky nenáročné výrobky
 • Zachovávat přírodní zdroje
 • Brát v úvahu přepravu a balení
 • Ohleduplně likvidovat odpad
 • Zveřejňovat informace o ekologických činnostech.

 
Výše uvedené ukazuje naši interpretaci založenou na právních předpisech platných k červnu 2021.
Zákazníci, kteří kupují výrobky SMC pro použití v zařízeních vyhovujících směrnici RoHS, by si měli směrnici prostudovat, aby porozuměli jejich zákonným povinnostem.