Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

RoHS Směrnice

SMC prvky splňují požadavky směrnice RoHS

EU směrnice 2011/65/EU (RoHS)
Evropské nařízení o omezení používání určitých nebezpečných látek (Restriction of the use of certain hazardous substances, ROHS) v elektrických a elektronických zařízeních. Nahrazuje směrnici 2002/95/EC. Obecně známá jako bezolovnatá směrnice, jejímž cílem je, omezit používání šesti následujících nebezpečných látek:

 • Olovo: 1000 ppm nebo méně
 • Rtuť: 1000 ppm nebo méně
 • Kadmium: 100 ppm nebo méně
 • Šestimocný chrom: 1000 ppm nebo méně
 • Polybromované bifenyly (PBBs): 1000 ppm nebo méně
 • Polybromované difenylétery (PBDE): 1000 ppm nebo méně
 • (PBB a PBDE jsou používané jako zpomalovače hoření v plastech)

Od roku 2006, kdy směrnice plně vstoupila v platnost, pracuje SMC aktivně a kontinuálně na přizpůsobení všech prvků jejím omezením. Na této stránce si můžete vyhledat všechny SMC prvky, které vyhovují RoHS směrnici.

Označení prvků splňujících požadavky směrnice RoHS

Prvky spňující požadavky směrnice RoHS se označují symbolem [G] na štítku s objednacím kódem jak přímo na produktu tak i na obalu.

 

                                

 

 

Vyjímky pro aplikace / materiály SMC prvků:

 • Elektrické a elektronické komponenty obsahující olovo ve skleněných nebo keramických částech
 • Olovo jako legující prvek v oceli pro účely obrábění
 • Slitiny mědi
 • Olovo jako legující prvek v hliníku
 • Olovo v pájce s vysokou teplotou tání
 • Olovo v ložiskových pouzdrech a pouzdrech pro kompresory obsahující chladivo, které se používají v aplikacích (HVACR)
 • Kadmium a jeho sloučeniny v elektrických kontaktech
 

SMC dodržuje zásady ochrany životního prostředí "Green Procurement"

SMC zastává názor, že ochrana životního prostředí je jedna z nejdůležitějších povinností lidského bytí a jeho přínosem je vyvíjet a dodávat prvky šetrné k životnímu prostředí.

Toto stanovisko je shrnuto do následujících 7 zásad:

 • Omezení použití nebezpečných látek
 • Snížení hlučnosti, vibrací a zápachu
 • Zaměření na prvky pro úsporu energie a médií
 • Ochrana přírodních zdrojů
 • Optimalizace logistiky
 • Ekologická recyklace
 • Zveřejňování informací o ekologických aktivitách
 

Výše uvedené informace ukazují výklad SMC založený na právních předpisech ze srpna 2017.
Zákazníci nakupující produkty SMC pro použití v zařízeních splňujících požadavky směrnice RoHS by si měli tuto směrnici prostudovat, aby znali své zákonné povinnosti.