Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Staráme se

Přispíváme k udržitelnému růstu technologických inovací prostřednictvím dodávek automatizovaných řídicích zařízení

SMC uznává společenskou odpovědnost firem (CSR) a jejím cílem je stát se společností, které důvěřují její podílníci včetně zákazníků, dodavatelů, akcionářů, investorů, zaměstnanců a místních komunit.

Cíle udržitelného rozvoje

Cíle udržitelného rozvoje (SDG), známé také jako globální cíle, přijaly všechny členské státy OSN v roce 2015 jako univerzální výzvu k ukončení chudoby, ochraně planety a zajištění toho, aby si všichni lidé do roku 2030 užívali míru a prosperity.
17 cílů udržitelného rozvoje tvoří komplex—to znamená, že se bere v úvahu fakt, že opatření v jedné oblasti ovlivní výsledky v jiných, a že vývoj musí vyvážit sociální, ekonomickou a environmentální udržitelnost. (www.undp.org)

SMC a cíle udržitelného rozvoje

Tady jsou naše hlavní cíle :
  • Udržitelná opatření k prevenci změny klimatu
  • Zdravé, bezpečné a spolehlivě fungující pracovní prostředí
  • Rozvoj lidských zdrojů a rozšiřování technologie automatizovaného řízení pro vývojovou základnu
  • Aktivity v oblasti sociálních příspěvků.
Uvádíme několik příkladů, které ilustrují náš závazek vůči cílům udržitelného rozvoje:
  • SMC přispívá do společnosti jako celku snižováním dopadů na životní prostředí prodejem automatizovaných řídicích zařízení. Kromě toho společnost SMC pracuje na vývoji produktů přinášejících ještě větší úspory ve spotřebě energie, vzduchu, prostoru a hmotnosti.
  • Prostřednictvím své sítě výrobních, prodejních a výzkumných a vývojových pracovišť po celém světě nabízí SMC produkty, které uspokojí potřeby zákazníků ve všech regionech.
  • S ohledem na životní prostředí SMC snižuje množství chemických látek, odpadu, spotřebu vody a energie.
  • SMC podporuje zaměstnávání různých pracovníků a usiluje o vytvoření rovného pracovního prostředí pro všechny.
  • SMC se podílí na aktivitách ochrany zeleně v regionech, kde se nacházejí její továrny, a provádí aktivity na ochranu přírodního prostředí.

Další informace o závazcích SMC v oblasti CSR

Záleží nám na lidech

Náš závazek vůči našim zaměstnancům, místním komunitám a budoucnosti strojírenství

 

 

 

Záleží nám na lidech

Záleží nám na životním prostředí

Naše odpovědnost za udržitelnost a udržitelný růst

Záleží nám na životním prostředí

Relevantní dokumenty k CSR