Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Staráme se

Přispíváme k udržitelnému růstu technologických inovací prostřednictvím dodávek automatizovaných řídicích zařízení

SMC uznává společenskou odpovědnost firem (CSR) a jejím cílem je stát se společností, které důvěřují její podílníci včetně zákazníků, dodavatelů, akcionářů, investorů, zaměstnanců a místních komunit.

Cíle udržitelného rozvoje

Cíle udržitelného rozvoje (SDG), známé také jako globální cíle, přijaly všechny členské státy OSN v roce 2015 jako univerzální výzvu k ukončení chudoby, ochraně planety a zajištění toho, aby si všichni lidé do roku 2030 užívali míru a prosperity.
17 cílů udržitelného rozvoje tvoří komplex—to znamená, že se bere v úvahu fakt, že opatření v jedné oblasti ovlivní výsledky v jiných, a že vývoj musí vyvážit sociální, ekonomickou a environmentální udržitelnost. (www.undp.org)

SMC a cíle udržitelného rozvoje

Tady jsou naše hlavní cíle :
  • Udržitelná opatření k prevenci změny klimatu
  • Zdravé, bezpečné a spolehlivě fungující pracovní prostředí
  • Rozvoj lidských zdrojů a rozšiřování technologie automatizovaného řízení pro vývojovou základnu
  • Aktivity v oblasti sociálních příspěvků.
Uvádíme několik příkladů, které ilustrují náš závazek vůči cílům udržitelného rozvoje:
  • Naším cílem je snížit emise CO2 a množství látek nebezpečných pro životní prostředí, které se používají při výrobě, a to vývojem výrobků, které zohledňují hodnocení výrobků, a sledováním hodnocení životního cyklu.
  • Provádět aktivity na zvýšení povědomí o automatických regulačních zařízeních distribucí výukových materiálů pro děti.
  • Poskytovat ekonomickou pomoc prostřednictvím stipendií studentům technických oborů (v oblasti vědy a techniky), kteří se chtějí zapsat na vysoké školy (univerzity a postgraduální studia)
  • Věnovat část příjmů a zisků z našich výrobků na sociální péči, nemocnicím a dalším podnikům.
  • Zavést systém udělování bodů podle snahy o cvičení a podporovat vytváření zdravého těla a mysli motivací zaměstnanců k pravidelnému cvičení.

Staráme se

Pokud chcete vidět naše video, musíte souhlasit s používáním souborů cookies. Klikněte na nastavení souborů cookies a vychutnejte si naše video.

Další informace o závazcích SMC v oblasti CSR

Záleží nám na lidech

Náš závazek vůči našim zaměstnancům, místním komunitám a budoucnosti strojírenství

 

 

 

Záleží nám na lidech

Záleží nám na životním prostředí

Naše odpovědnost za udržitelnost a udržitelný růst

Záleží nám na životním prostředí

Relevantní dokumenty k CSR