Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Staráme se o životní prostředí

Tlak na omezené přírodní zdroje naší planety a výzva od změny klimatu vyžadují od nás všech rychlý a společný postup

Na naší planetě záleží. Na lidech záleží. A protože nám záleží na obou, chováme se tak, abychom vytvořili udržitelnější a lépe sdílenou budoucnost. A v té se snažíme změnit životy lidí, komunity a Země.

Věříme v realizaci udržitelného růstu, abychom zachovali a zlepšili naše prostředí

Ke změně dojde pouze neustálým zlepšováním. Náš systém environmentálního managementu je rámec, který nám pomáhá dosahovat našich cílů v oblasti životního prostředí prostřednictvím důsledné kontroly, hodnocení a zlepšování environmentálního chování.

Hlavní body našeho úsilí o zachování životní prostředí:
 • Provádíme posuzování produktů, které mají být použity pro návrh a vývoj produktů šetrných k životnímu prostředí.
 • V rámci iniciativy zabraňující globálnímu oteplování dosáhla společnost SMC snížení emisí CO2 o 4,1 % na jednotku výroby ve srovnání s průměrem v šestém období (fiskální roky 2014-2016).
 • V rámci iniciativy šetření zdrojů dosáhla společnost SMC snížení vzniklého odpadu o 2,1 % na jednotku výroby ve srovnání s průměrem v šestém období (fiskální roky 2014-2016).
 • Všechny regionální skupiny skládající se z našich hlavních výrobních podniků se účastnily akcí z oblasti změny klimatu pořádaných místními správami a průmyslovými sdruženími a aktivitami pro zkrášlování obcí, jakož i prováděním programů pro zvyšování povědomí zaměstnanců.

Kompletní environmentální cíle, výsledky a hodnocení 

Protože na naší uhlíkové stopě záleží

Emise CO2 jsou vrcholnou prioritou SMC jako součásti naší strategie udržitelnosti. Udržitelný návrh našich výrobků, kdy věnujeme zvláštní pozornost návrhu stále kompaktnějších a lehčích výrobků, řeší uhlíkovou stopu jak v našem výrobním procesu, tak ve fázi používání.

Protože na naší uhlíkové stopě záleží

Systém environmentálního managementu

Systém environmentálního managementu (EMS) je soustava procesů a postupů, které umožňují firmě snižovat její dopady na životní prostředí a zvyšovat její provozní efektivitu.

Vnitřní a vnější problémy:
 • Globální oteplování
 • Reorganizace výrobních podniků
 • Stárnutí podniků
 • Používání nebezpečných chemických látek.
Potřeby a očekávání zúčastněných stran:
 • Vývoj produktů šetrných k životnímu prostředí
 • Dodržování zákonů a předpisů souvisejících s životním prostředím
 • Intenzivnější předcházení znečištění.

Náš závazek vůči udržitelnosti je přijat...

Udržitelná výroba

Docílení efektivní výroby při současném zmenšování naší uhlíkové stopy. 

xxxxxxxx>

Udržitelné výrobky

Myslet na planetu už od fáze návrhu výrobku

xxxxxxxx>

Na lidech záleží. Na naší planetě záleží. A protože nám záleží na obou, chováme se tak, abychom vytvořili udržitelnější a lépe sdílenou budoucnost.