Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Vyloučení odpovědnosti / Ochrana osobních údajů

Copyright SMC Industrial Automation CZ s.r.o.

Veškerá práva vyhrazena. Veškeré obrázky, grafy, texty, zvukové stopy, videa a animační soubory na této webové stránce podléhají autorskému právu, příp. dalším zákonům na ochranu duševního vlastnictví. Sdílení, množení, změna či používání v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu společnosti SMC Industrial Automation CZ s.r.o. povoleno.

Vyloučení odpovědnosti

Společnost SMC Industrial Automation CZ s.r.o. neručí za úplnost, správnost a aktuálnost informací, které jsou uvedeny na webových stránkách.  Společnost SMC Industrial Automation CZ s.r.o. si vyhrazuje právo na dočasnou či konečnou změnu, doplnění, smazání nebo uveřejnění částí stran nebo celé nabídky bez zvláštního upozornění.

Zjišťování a zpracování osobních údajů
Osobní údaje se ukládají pouze tehdy, když je uvedete např. při registraci, v dotazníku, cenovém oznámení nebo za účelem plnění smlouvy.

Osobní údaje ukládáme pouze tehdy, když je sami uvedete, např. v zadávacích maskách pro registraci nebo v kontaktním formuláři. Svůj souhlas samozřejmě můžete kdykoli odvolat. Za tímto účelem prosím zašlete e-mail na office@smc.cz.

Používání cookies 
V některých částech používá SMC takzvané cookies. Více informací zde. 

Používání Google Analytics
Tato webová stránka používá Google Analytics, službu společnosti Google Inc. („Google“) pro analýzu webu. Google tyto informace používá k vyhodnocování vašich návštěv webové stránky a sestavování zpráv o aktivitách na webové stránce.
Google Analytics používá tzv. „cookies”, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vaší správy webové stránky:
Informace o vašich aktivitách na této webové stránce, vytvořených pomocí cookie, se zpravidla přenášejí a ukládají na server společnosti Google v USA. V případě aktivace anonymity IP na této webové stránce však bude vaše IP adresa společností Google v členských státech Evropské unie nebo jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude na server v USA převedena plná IP adresa, kde bude zkrácena. 
IP adresa předaná z vašeho prohlížeče v rámci programu Google Analytics nebude slučována s dalšími údaji z Google.
Ukládání cookies můžete zamezit nastavením svého prohlížeče. Upozorňujeme však na to, že v tomto případě nebudete moci v plném rozsahu využít všechny funkce těchto webových stránek.

Ochrana dat
Bezpečnost poskytnutých dat je zajištěna pomocí vhodných technologických a organizačních opatření a jsou vždy zachovávána pouze v zašifrované podobě (šifrovací technologie: Secure Socket Layer).

Právo na informace
Máte kdykoli právo získat údaje uložené k vaší osobě a na informace o účelu zpracování dat.