Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

SMC řešení pro neutralizaci elektrostatického náboje

Rychle a účinně

Statická elektřina je výsledkem nerovnováhy mezi zápornými a kladnými ionty na objektu. Tyto ionty se mohou hromadit na povrchu předmětu, dokud nenajdou způsob, jak se uvolnit nebo vybít. Jejich vhodnou kontrolou pak lze zlepšit výsledky výrobního procesu.

Přítomnost statické elektřiny je běžnější, než se zdá. Dobrá kontrola tohoto jevu může pomoci snížit nežádoucí účinky, jako jsou vyřazení produktu při kontrole kvality, vystavení pracovníků zásahu statickým výbojem, vadné balení produktů a ulpívání nečistot na povrchu předmětů, nebo může zvýšit výrobní kapacity nabíjením komponent za účelem úpravy jejich chování s jinými prvky.

Výhody, které vám přinesou ionizéry od SMC:

  • Optimalizace efektivity výroby – zamezení vyřazení produktu, odstavení stroje a vyššímu času pro údržbu
  • Vytvoření bezpečného prostředí pro zaměstnance – eliminace zásahu statickým výbojem
  • Garance vhodného antistatického řešení – široké portfolio prvků pro měření a odstranění statické elektřiny

Přesvědčte se sami, jak můžete s SMC řešeními "RYCHLE A ÚČINNĚ" neutralizovat elektrostatický náboj

Pokud chcete vidět naše video, musíte souhlasit s používáním souborů cookies. Klikněte na nastavení souborů cookies a vychutnejte si naše video.

„Jeden z našich zákazníků dělí řezáním pěnové bloky na menší pláty, které následně skládá na sebe. Tato operace je však náchylná na problémy se statickou elektřinou v důsledku tření čepele nože s pěnou, což způsobuje zpoždění výroby. Ofukem pěnových bloků tyčovým ionizérem řady IZS se již pláty nezasekávají a doba cyklu se prodloužila o 40 %.

María Eugenia González | Odbornice na ionizéry

Doplňující informace

Zajímají vás naše nejnovější řešení?

Poznejte naše poslední novinky pro efektivní neutralizaci elektrostatického náboje

Udržení výroby v pohybu - makroskopické měřítko

Procesy zahrnující přepravu a manipulaci s plasty a polymery jsou velmi náchylné k problémům se statickou elektřinou. Rychlé odstranění statické elektřiny může zabránit zastavení výroby a pomůže zkrátit dobu pracovního cyklu. Příkladem může být linka, kde plastové láhve kvůli statickým nábojům ucpávají dopravník, čímž se proces stává nestabilním.

Kvalita pokaždé - mikroskopické měřítko

Elektronické součástky a polovodiče potřebují velmi dobrou kontrolu statické elektřiny, aby se zabránilo elektrostatickému výboji (ESD, electrostatic discharge). Nekontrolované ESD může poškodit citlivá zařízení, což má za následek přerušení výroby a nekvalitní produkty se zkrácenou životností. Správná volba ionizace je klíčová např. při zpracování polovodičových disků: Instalací ionizérů s vynikající iontovou rovnováhou a křemíkovými elektrodami lze tyto nebezpečné náboje eliminovat, což vede k vysoce výkonnému procesu a zamezení vzniku vadných výrobků.

Odstranění statické elektřiny

Měření a detekce statické elektřiny

Další antistatické prvky