Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Решения от SMC за справяне със статичното електричество

Вижте резултата

Статичното електричество е резултат от дисбаланс между отрицателните и положителните заряди в даден обект. Тези заряди могат да се натрупват по повърхността на обекта, докато не намерят начин да се освободят или разредят, а при подходящо третиране могат да помогнат за подобряване на резултатите от производствения процес.

Наличието на статично електричество е по-често срещано, отколкото изглежда, а правилната реакция върху това явление може да помогне за намаляване на нежеланите ефекти, като например отхвърляне на продукти, сътресения за работниците, дефектни опаковки и примеси, или може да подобри производствените ви възможности чрез зареждане на компонентите, за да се промени поведението им с други части.

С йонизаторите на SMC вие ще:

  • Оптимизирате производствената ефективност - намалявате брака на продукти, работата по поддръжка и престоя на машината
  • Създадете безопасна среда за работниците - елиминиране на сътресенията, причинени от статично електричество
  • Гарантирате получаване на подходящо решение - широка гама от продукти за измерване и контрол на статичното електричество.

“Един от нашите клиенти нарязва блоковете от пяна на по-малки листове и ги подрежда един върху друг. При тази операция възникват проблеми със статичното електричество поради триенето на острието с пяната, което води до забавяне на производството. Чрез използването на линеен йонизатор тип IZS на SMC листовете вече не се залепват и производителността е увеличена с 40 %.”

María Eugenia González | Static control specialist

Йонизатори свързана информация

Интересувате се от нашите най-нови решения?

Разгледайте нашите нови решения за справяне със статичното електричество и вижте ползите от тях

Гарантирайте непрекъснато производство - Макроскопична статика

Процесите, свързани с транспортирането и обработката на пластмаси и полимери, са тези при които най-често се появяват проблеми в следствие на статичното електричество. Правилната подготовка на материалите може да избегне спирането на производството и да помогне за подобряване на времето на цикъла, както например при линия, където бутилките запушват конвейера поради статичните заряди, което прави процеса нестабилен.

Качество всеки път - Макроскопична статика

Електронните компоненти и полупроводниците се нуждаят от добър контрол на статичното електричество, за да се предотврати ESD (електростатичен разряд). Неконтролираният ESD може да има вредно въздействие върху чувствителните устройства, което води до загуба на продукция и некачествени продукти с по-кратък живот. Правилният избор на йонизатор е от решаващо значение, например за обработка на пластини: Чрез инсталиране на йонизатори с отличен баланс и силициеви електроди опасните заряди могат да бъдат елиминирани, което води до високопроизводителен процес и намаляване на брака.

Контрол на статичното електричество

Измерване и откриване на статично електричество

Други антистатични продукти