Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Подготовка на сгъстен въздух

Качествен сгъстен въздух за безпроблемно функциониране на пневматичната система

За инженерите сгъстеният въздух намира голямо приложение и се смята за четвъртия по важност енергоносител в промишлеността след електроенергията, водата и газта. На база различни проучвания е изчислено, че около 10% от консумиранта електроенергия в промишлеността се използва за производство на сгъстен въздух.

Експертният доклад на SMC съдържа 5 стъпки разкриващи правилния начин за подготовка на сгъстения въздух при стандартни приложения и такива в чисти помещения. Ще разкрием пред вас важна информация и последователността от действия за постигане на желаното качество на сгъстения въздух.

Следвайки тези препоръки вие спокойно ще можете да подберете правилната система, която да удовлетвори изискванията за качеството на сгъстения въздух, за конкретно поставената задача.   

Необходим ли ви е технически подход към постигане определено качество на сгъстения въздух?

Изтеглете експертния доклад на SMC и научете как да третирате вашия сгъстен въздух по най-ефективния и подходящ начин според вашите нужди.

Vit Reichelt | Специалист по специализирани услуги | SMC Czech republic

“Въпреки че съществува ISO стандартизация по отношение качеството на сгъстения въздух тя е просто препоръка, които ни дава свобода в разумни граници. Тя е от полза в много отношения, но понякога затруднява осигуряването на идеалното качество на сгъстен въздух за определен процес. Това е така, защото когато се сблъскат с рекламация, доставчиците на оборудване често просто цитират необходимия клас по ISO за правилна експлоатация без да се интересуват какъв точно е проблема. Въпреки че въздухът може да покрива изискванията на определен клас по ISO е необходимо да се направят тестове максимално близо до точката на употреба, за да се гарантира правилното функциониране на оборудването.”

Открийте някои от нашите продукти намиращи проложение при подготовката на сгъстен въздух: