Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Подготовка на сгъстен въздух

Качествен сгъстен въздух за безпроблемно функциониране на пневматичната система

За инженерите сгъстеният въздух намира голямо приложение и се смята за четвъртия по важност енергоносител в промишлеността след електроенергията, водата и газта. На база различни проучвания е изчислено, че около 10% от консумиранта електроенергия в промишлеността се използва за производство на сгъстен въздух.

Като следвате тези указания, можете да бъдете уверени в проектирането и изграждането на система за пречистване на въздуха, която точно покрива изискванията на поставената задача, без излишни екстри.

Ако искате да започнете своето пътешествие или да разширите познанията си по тази тема, можете да разгледате нашия експертен доклад за качеството на сгъстения въздух. В случай, че желаете да започнете с проектирането най-подходящата система за пречистване на сгъстен въздуха за конкретен процес, тогава нашето ръководство за пречистване на въздуха ще ви бъде от полза.

Vit Reichelt | Специалист по специализирани услуги | SMC Czech republic

“Въпреки че съществува ISO стандартизация по отношение качеството на сгъстения въздух тя е просто препоръка, които ни дава свобода в разумни граници. Тя е от полза в много отношения, но понякога затруднява осигуряването на идеалното качество на сгъстен въздух за определен процес. Това е така, защото когато се сблъскат с рекламация, доставчиците на оборудване често просто цитират необходимия клас по ISO за правилна експлоатация без да се интересуват какъв точно е проблема. Въпреки че въздухът може да покрива изискванията на определен клас по ISO е необходимо да се направят тестове максимално близо до точката на употреба, за да се гарантира правилното функциониране на оборудването.”

Това също може да ви интересува

Разгледайте Експертния център на SMC

 

Какво трябва да знаете за подготовката на сгъстения въздух

 От Mark Brinsley, Sales Engineering Group; Air and Fluid Equipment, SMC UK

Октомври 2021
Въпреки че почти всички заводи разполагат със системи за подготовка на въздуха, за да защитят пневматичното си оборудване, темата все още не е толкова добре позната и крие някои интересни аспекти и оптимизации. Един от ключовите въпроси е какво качество на сгъстения въздух ми е необходимо? Няма еднозначен отговор на този въпрос, тъй като качеството на сгъстения въздух зависи от безброй променливи, като например качеството на входящия въздух (от компресора), изискванията за качество на въздуха в крайните приложения, изискванията на процеса или промишлеността или дори позицията на филтриращите устройства. При всички тези несигурности SMC, експерт в областта на пречистването на въздуха, може да ви помогне.

Научете повече 

SMС групи за подготовка на сгъстен въздух от 1961 година насам

 От Sean Mackenzie, Engineer, Air Equipment, SMC European Technical Centre

Октомври 2021
SMC е създадена през 1959 г. като фирма за производство и продажба на филтърни елементи от синтерован метал. Пръвите групи за подготовка на сгъстен въздух се появяват на пазара през 1961 година. 60 години еволюция на дизайна въз основа на изискванията на нашите клиенти.

Научете повече 

Нека хвърлим светлина върху точката на оросяване

 От Axel Delsaux, Product Marketing, SMC France

Октомври 2021
Точката на оросяване може да бъде много труден за разборане термин, но най-просто казано, това е температурата, при която водата става видима. Водните капчици, които виждате в студената си напитка, са резултат от температурата на оросяване.

Научете повече 

Освобождаване на налягането  

 От Andy Still, Industry Projects Manager, Energy, Europe

Април 2021
Темата е повече от сериозна. На пневматичното оборудване се пада около 20% от цялата консумация на енергия в завода и има доказан начин за подобряване на енергийната ефективност: намаляване на работното налягане. SMC обяснява как компаниите могат да постигнат тази цел и по този начин да попаднат в синхрон с най-важната настояща тенденция в производството.

Научете повече