Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Подготовка на сгъстен въздух

Качествен сгъстен въздух за безпроблемно функциониране на пневматичната система

За инженерите сгъстеният въздух намира голямо приложение и се смята за четвъртия по важност енергоносител в промишлеността след електроенергията, водата и газта. На база различни проучвания е изчислено, че около 10% от консумиранта електроенергия в промишлеността се използва за производство на сгъстен въздух.

Като следвате тези указания, можете да бъдете уверени в проектирането и изграждането на система за пречистване на въздуха, която точно покрива изискванията на поставената задача, без излишни екстри.

Ако искате да започнете своето пътешествие или да разширите познанията си по тази тема, можете да разгледате нашия експертен доклад за качеството на сгъстения въздух. В случай, че желаете да започнете с проектирането най-подходящата система за пречистване на сгъстен въздуха за конкретен процес, тогава нашето ръководство за пречистване на въздуха ще ви бъде от полза.

Vit Reichelt | Специалист по специализирани услуги | SMC Czech republic

“Въпреки че съществува ISO стандартизация по отношение качеството на сгъстения въздух тя е просто препоръка, които ни дава свобода в разумни граници. Тя е от полза в много отношения, но понякога затруднява осигуряването на идеалното качество на сгъстен въздух за определен процес. Това е така, защото когато се сблъскат с рекламация, доставчиците на оборудване често просто цитират необходимия клас по ISO за правилна експлоатация без да се интересуват какъв точно е проблема. Въпреки че въздухът може да покрива изискванията на определен клас по ISO е необходимо да се направят тестове максимално близо до точката на употреба, за да се гарантира правилното функциониране на оборудването.”

Разгледайте Експертния център на SMC

 

Нека хвърлим светлина върху точката на оросяване

 От Axel Delsaux, Product Marketing, SMC France

Октомври 2021
Тчката на оросяване може да бъде много труден за разборане термин, но най-просто казано, това е температурата, при която водата става видима. Водните капчици, които виждате в студената си напитка, са резултат от температурата на оросяване.

Научете повече 

Освобождаване на налягането  

 От Andy Still, Industry Projects Manager, Energy, Europe

Април 2021
Темата е повече от сериозна. На пневматичното оборудване се пада около 20% от цялата консумация на енергия в завода и има доказан начин за подобряване на енергийната ефективност: намаляване на работното налягане. SMC обяснява как компаниите могат да постигнат тази цел и по този начин да попаднат в синхрон с най-важната настояща тенденция в производството.

Научете повече