Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Решения

Къде са приликите между автомобила и шоколада?

Прилики няма, още по-малко в производството им.
Ето защо имаме екипи от експерти по цял свят, тясно специализиране в съответните отрасли на промишлеността: в техните закони, разпоредби, стандарти или специфични технологични изисквания.

Ние се интересуваме от специфичните етапи във вашия производствен процес.