Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Производство на батерии

Нашият опит и познания за надеждно производство

Производството на батерии става все по-популярно през последните години, като се има предвид, че сферата им на използване се разшири от малки електронни устройства, като смартфони и таблети, до хибридни и електрически превозни средства, устройства за съхранение на енергия с голям капацитет и роботи, като например дронове.

Производството на батерии изправя клиентите пред големи предизвикателства, тъй като осигуряването на високи нива на безопасност е задължително, като същевременно винаги се държи сметка за проблемите свързани с околната среда. Освен това гъвкавостта и бързината, които пазарът изисква, са начинът да се осигури оптимално време за пускане на пазара в тази експоненциално растяща промишленост.

Преглед на процеса при производство на батерии

Всяка част от производствения процес на батерията се различава не само в зависимост от производителя на батерията, но и от екологичните изисквания, на които трябва да отговарят различните компоненти. Разбирането и спазването на различните условия по време на целия процес е ключът към постигането на търсената надеждност, като се гарантират важни аспекти като качество, безопасност и ефективност.

Открийте нашите ключови решения за производството на батерии. Щрактенте тук

Допълнителна информация свързана с производството на батерии

Разберете кои продукти могат да ви помогнат да подобрите производителността си и да постигнете високо крайно качество с нашите специално разработени решения за производството на батерии.

Открийте с SMC "всичко необходимо за надеждно производство"

Преглед на производствения процес на батерии

Всяка част от производствения процес на батерията се различава не само в зависимост от производителя на батерията, но и от екологичните изисквания, на които трябва да отговарят различните компоненти. Разбирането и спазването на различните условия по време на целия процес е ключът към постигането на търсената надеждност, като се гарантират важни аспекти като качество, безопасност и ефективност.

Saeyeong Jeong ǀ Team Lead Battery manufacturing industry, SMC CEE

“SMC от години доставя компоненти на водещи световни производители на батерии, разположени главно в Азия и които се разширяват в световен мащаб. Експертният опит и ноу-хау, които придобихме през това време, са основната ни сила да помогнем на нашите клиенти да се справят с новите предизвикателства.”

Допълнителна информация

process_bg.gif
 
 

Открийте нашите ключови решения при производството на батерии 

 

Ограничение на материалите

За да се гарантира качеството и безопасността на батериите, е необходимо да се ограничи използването на някои ненужни материали, като например мед, цинк, никел, електролитно никелиране с меден слой или цинково покритие по време на производствения процес на електродите и сглобяването, преди запечатването на батерийната клетка. Открийте нашата широка гама от съвместими продукти за производство на батерии – серия 25A

Сухо помещение - ниска точка на оросяване

Производството на батерии се извършва в сухи помещения с точка на оросяване на сгъстения въздух от -50 °C или дори по-ниска, тъй като влажността е една от основните заплахи при процеса на производство на батерии. Открийте нашата широка гама от съвместими продукти за производство на батерии – серия 25A.

Взривозащитен

Процесът на пълнене на акумулаторна клетка със силно корозивен електролит е свързан с висок риск от пожар/експлозия поради характеристиките на електролита, който има много ниска температура на запалване. Тъй като процесите при производство на батерии ще се провеждат в потенциално експлозивна атмосфера, съгласно Директивата ATEX е необходимо да се използва сертифицирано взривозащитено оборудване, за да се предотврати генерирането на източници на запалване.

Устойчивост на корозия

По време на пълненето с електролит в процеса на сглобяване на клетката може да възникне корозия на пневматичните продукти поради естеството на електролита. SMC доставя продукти с отлична устойчивост на корозия и химикали, както се изисква от средата за производство на батерии.

Намален статичен разряд

Статичното електричество е невидим враг, който може да създаде сериозни проблеми в процеса на производство на батерии. В среда с висок статичен заряд вероятността от експлозии и пожари се увеличава значително поради това невидимо явление. Можете да се възползвате от широката ни гама йонизатори за измерване, отстраняване и контрол на статичното електричество и да гарантирайте качеството на крайния продукт.

Контрол на температурата при приложения с лазери

Използването на чилъри позволява да се поддържа стабилна температурата на устройствата генериращи топлина топлина, в този случай лазерите. Този правилен контрол на температурата увеличава производителността, подобрява характеристиките, надеждността и експлоатационния живот на оборудването.